ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ขึ้น 30-50 สต. กลุ่มดีเซลลง 30 สต.

11 พ.ย. 2562 เวลา 9:56 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

12 พ.ย. 62 เวลา 05.00 น. บางจากฯ ปรับราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +50 สต. ยกเว้น E85 +30 ส.ต. และกลุ่มดีเซล -30 สต.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ =27.25/ ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ =26.98/ ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ =24.24/ ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ =19.94/ ลิตร

ไฮดีเซล E20 อยู่ที่ =22.59/ ลิตร

ไฮดีเซล B10 อยู่ที่ = 23.59/ ลิตร

ไฮดีเซล S อยู่ที่  =25.59/ ลิตร

โฮพรีเมี่ยม ดีเซล S =29.46 ลิตร

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)