ชาวบ้านเฮ! ท้องถิ่นซ่อมถนนให้ ย้ำห้ามตากข้าวบนถนนอีกเด็ดขาด

14 พ.ย. 2562 เวลา 4:07 น.

ชาวโนนรังดีใจ อบต.ซ่อมถนนลาดยางให้ หลังชำรุดมานานหลายปี ขณะที่ขอความร่วมมือชาวนาห้ามตากข้าวบนถนน ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

หลังจากชาวบ้าน ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ได้ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เร่งซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านคอกควายหมูที่ 17 สายบ้านหนองหว้า - หนองขาม เป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เนื่องจากถนนชำรุดทรุดโทรมมานานหลายปี ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน สัญจรผ่านไปมาลำบาก ล่าสุด นางสุภาวดี ช้ำเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้จัดสรรเงินงบประมาณเร่งด่วน มาดำเนินการซ่อมแซมถนนให้กับชาวบ้าน โดยปรับปรุงเป็นถนนลาดยางเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวก

ชาวโนนรังดีใจ อบต.ซ่อมถนนลาดยางให้ หลังชำรุดมานานหลายปี ขณะที่ขอความร่วมมือชาวนาห้ามตากข้าวบนถนน ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีกันจำนวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้กำชับขอความร่วมมือเกษตรกรและชาวนาทุกรายในพื้นที่ ห้ามนำผลผลิตและข้าวเปลือกมาตากเป็นบนถนนโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นอันตรายอาจเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และห้ามนำสิ่งกีดขวางใดใดไปวางไว้บนถนน ถ้าฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้จัดหาที่ตากข้าวให้กับชาวนาแล้ว ทั้งในลานวัด โรงเรียน ลานตากข้าวชุมชนที่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน โดยให้สลับสับเปลี่ยนกันเพื่อให้ทุกคนได้มีที่ตากข้าวเปลือกอย่างปลอดภัย ซึ่งทำให้ชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนต่างดีใจที่ได้ถนนใหม่ และปลอดจากการตากข้าวบนถนนด้วย

ชาวโนนรังดีใจ อบต.ซ่อมถนนลาดยางให้ หลังชำรุดมานานหลายปี ขณะที่ขอความร่วมมือชาวนาห้ามตากข้าวบนถนน ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ