ผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่ตรวจสุขภาพรับมือภัยหนาว

16 พ.ย. 2562 เวลา 6:15 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตื่นตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อคัดกรองโรคและขอคำปรึกษาด้านการรักษาสุขภาพ หลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากปลายฤดูฝนและร้อนเป็นหนาวเย็น อุณหภูมิลดลงและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัว

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ที่สุขศาลาบ้านตูม หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายอำนวย ภูทองกลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บัวบาน นางมุกดา พละชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บัวบาน นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ โดยมีนางละมุล ภักดีนอก ผญบ.บ้านตูม หมู่ 4 นางกองแก้ว พลโคกก่อง ประธาน อสม.บ้านตูม หมู่ 4 คอยอำนวยวามสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

นายอำนวย ภูทองกลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บัวบาน กล่าวว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งร้อน มีฝนตก และหนาวเย็น ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรู้วิธีรักษาสุขภาพ รวมทั้งมีการคัดกรองโรคในเบื้องต้น จึงได้จัดตารางตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทุกช่วงวัย ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยปกติเปิดบริการที่ รพ.สต. และในวันนี้ได้ประกาศเชิญชวนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่สุขศาลาในวัดประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้เข้ามารับบริการ

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ด้านนางมุกดา พละชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บัวบาน กล่าวว่า ในส่วนของการตรวจสุขภาพในกลุ่มผู้สูงวัยนั้น ส่วนใหญ่พบมีอาการของโรคเบาหวาน และโรคความดัน ขณะที่ในกลุ่มวัยทำงานจะพบสารตกค้างในกระแสเลือด ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก หากมีการปฏิบัติตัว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกิน หรือหลบเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ก็สามารถที่จะบรรเทาอาการและบำบัดรักษาให้หายได้ ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพอย่างสุขวิธี รวมทั้งแนะนำวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะตามวัยด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้อบอุ่น แข็งแรง ป้องกันโรคภัยที่จะมากับอากาศหนาว อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านการคัดกรองเบื้องต้นและพบผู้สูงอายุรายใดมีอาการเสี่ยงสูง เช่น เบาหวาน ความดัน ก็จะส่งรายชื่อและนัดหมายให้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลประจำอำเภอต่อไป

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th