ภัยแล้งส่งผลกระทบปริมาณน้ำชีแห้งขอดเป็นช่วงๆ

19 พ.ย. 2562 เวลา 1:57 น.

จ.ยโสธรหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา และในขณะนี้ก็ต้องมาประสบภัยแล้งอีกรอบและยังมีแนวโน้มส่อแล้งหนักจนทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีแห้งขอดลงเป็นช่วงๆ จนเหลือแต่พื้นทราย

ที่จ.ยโสธรต้องประสบภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งในปีเดียวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักพอเวลาผ่านไปไม่ถึง 2 เดือน ต้องกลับมาเจอกับสถานการณ์ภัยแล้งอีกรอบและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งล่าสุดได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีที่เป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านจังหวัดยโสธรปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะที่บริเวณด้านหลังวัดบ้านคุยตับเต่า ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร จากเดิมที่เคยมีปริมาณน้ำเต็มฝั่งแต่ขณะนี้ปริมาณน้ำแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่พื้นทรายเป็นบริเวณกว้างจนมองเห็นพื้นทรายทอดยาวตามแม่น้ำชีกว่า 1 กิโลเมตร

จ.ยโสธรหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา และในขณะนี้ก็ต้องมาประสบภัยแล้งอีกรอบและยังมีแนวโน้มส่อแล้งหนักจนทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีแห้งขอดลงเป็นช่วงๆ จนเหลือแต่พื้นทราย

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีและเคยใช้เรือพายของตัวเองในการสัญจรไปมาเดินทางข้ามฝั่งแม่น้ำชีรวมทั้งนำเรือออกหาจับปลาในแม่น้ำชีไปขายต้องปล่อยให้เรือของตัวเองจอดเกยตื้นอยู่ริมตลิ่งเพราะไม่สามารถที่จะออกเรือจับปลาได้เหมือนเช่นเคย ขณะที่เกษตรกรที่ทำนาปรังในพื้นที่ก็หวั่นเกรงว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำชีอาจจะไม่เพียงพอในการทำนาปรังในปีนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากปริมาณน้ำบริเวณที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งให้เกษตรกรได้ทำนาปรังในพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ที่อยู่ด้านหลังวัดบ้านคุยตับเต่า ก็เหลือระดับน้ำสูงไม่ถึง 2 เมตร เท่านั้น

จ.ยโสธรหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา และในขณะนี้ก็ต้องมาประสบภัยแล้งอีกรอบและยังมีแนวโน้มส่อแล้งหนักจนทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีแห้งขอดลงเป็นช่วงๆ จนเหลือแต่พื้นทราย

จ.ยโสธรหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา และในขณะนี้ก็ต้องมาประสบภัยแล้งอีกรอบและยังมีแนวโน้มส่อแล้งหนักจนทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีแห้งขอดลงเป็นช่วงๆ จนเหลือแต่พื้นทราย