ตรัง เปิดศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 มิติ เทือกเขาบรรทัด

21 พ.ย. 2562 เวลา 3:41 น.

ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 มิติ เทือกเขาบรรทัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ในเนื้อที่กว่า 2 ไร่ เสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในป่าเขา และพบกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ แบบเสมือนจริง

วันที่ 21 พ.ย.62 ที่บริเวณ “ตรัง อันดามัน เกตเวย์” ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นประตูสู่อันดามัน หรือเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตรัง กับจังหวัดพัทลุง ล่าสุด อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ได้เปิดให้เข้าชมสวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติในลักษณะ 3 มิติ เทือกเขาบรรทัดตรัง แล้ว ซึ่งภายในจะมีภาพวาด 3 มิติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสได้ เสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในป่าเขา ทั้งป่า ถ้ำ น้ำตก และยังพบกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วย เพื่อเป็นการศึกษาธรรมชาติเสมือนจริง รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีจิตสำนึกรู้จักหวงแหนและช่วยกันรักษาผืนป่า

ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 มิติ เทือกเขาบรรทัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ในเนื้อที่กว่า 2 ไร่ เสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในป่าเขา และพบกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ แบบเสมือนจริง

นายอุดมการณ์ พุฒนวล ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขป.3 บ้านน้ำราบ ประจำอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า บอกว่า ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 มิติ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของทางอุทยาน ซึ่งเดิมจุดนี้เคยเป็นพื้นที่ของราชพัสดุที่ใช้สำหรับเพาะพันธุ์ยางพาราไว้แจกจ่ายชาวบ้าน กระทั่งต่อมาแขวงการทางได้เข้ามาพัฒนาในด้านต่างๆ บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ เป็น “ตรัง อันดามัน เกตเวย์” ก่อนมอบพื้นที่ให้กับอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เพื่อนำไปดำเนินการเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 มิติ เทือกเขาบรรทัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ในเนื้อที่กว่า 2 ไร่ เสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในป่าเขา และพบกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ แบบเสมือนจริง

โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 มิติ เทือกเขาบรรทัดตรัง ตั้งอยู่กลางหุบเขาเทือกเขาบรรทัด ริมถนนสายตรัง - พัทลุง บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่นั้น ได้มีการจัดแสดงภาพวาด3มิติ จำลองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เทือกเขาบรรทัด เช่น น้ำตก ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหายากนานาชนิด รวมทั้งประจำถิ่น เป็นภาพวาด 3 มิติ อย่างสวยงาม และเสมือนจริง สามารถเข้าเที่ยวชมและถ่ายภาพเสมือนไปเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่จริง จนเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบ “ตรัง อันดามัน เกตเวย์” ยังมีสถานที่ต่างๆ ที่สวยงาม พร้อมกับประติมากรรม อาทิ ประติมากรรมช้าง ประติมากรรมสมเสร็จ รวมทั้งอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ขนาดจิ๋ว จนกลายเป็นจุดเด่นของเทือกเขาบรรทัด

ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 มิติ เทือกเขาบรรทัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ในเนื้อที่กว่า 2 ไร่ เสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในป่าเขา และพบกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ แบบเสมือนจริง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้ามาเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 มิติ ได้ทุกวัน โดยวันจันทร์-ศุกร์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ส่วนในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด จะปิดให้บริการจนถึงเวลา 19.00 น. สำหรับอัตราค่าบริการคือ เด็ก 20 บาท และผู้ใหญ่ 40 บาท รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็มีอัตราค่าบริการเดียวกัน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งยังมีให้บริการห้องน้ำ และที่จอดรถ คนที่ขับผ่านเส้นทางถนนสายตรัง - พัทลุง บนเขาบรรทัด สามารถแวะพักรถและเข้าเที่ยวชมได้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.(082) 831-7961

ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 มิติ เทือกเขาบรรทัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ในเนื้อที่กว่า 2 ไร่ เสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในป่าเขา และพบกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ แบบเสมือนจริง

ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 มิติ เทือกเขาบรรทัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ในเนื้อที่กว่า 2 ไร่ เสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในป่าเขา และพบกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ แบบเสมือนจริง