เช็กเส้นทางเสด็จ "โป๊ปฟรันซิส" เสด็จเยือนไทย วันที่ 21-22 พ.ย.

21 พ.ย. 2562 เวลา 9:20 น.

เช็กเส้นทาง-ปิดถนนหลายสายรับ "โป๊ปฟรันซิส" เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ วันที่ 21-22 พ.ย. โดยหลายเส้นทางอาจได้รับผลกระทบ ต้องปิดการจราจรในบางเส้นทาง บางช่วงเวลา

วันที่ 21 พ.ย. ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) เพื่อการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจรและพิธีการคนเข้าเมือง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจร ให้ประชาชนได้รับทราบกรณี “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส” (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในบางเส้นทาง บางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21-22 พ.ย. 2562 ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.62

กำหนดการ เวลา 09.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมีนายกรัฐมนตรี และ ครม.ให้การต้อนรับ

จากนั้นเวลา 10.00 น.เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เวลา 11.15 น. เสด็จอวยพรผู้ป่วย โรงพยาบาลเซนหลุยส์

เวลา 16.55 น.เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ก่อนที่ในเวลา 18.00 น. จะทำพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ มิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ทั้งชาวคาทอลิกไทยและต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 6-7 หมื่นคน

โดยเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ เวลา 08.30-09.00 น. ถ.สาทร (แยกประมวล-แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ-ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม 4/2 -ด่วนยมราช) และ ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช-แยกพาณิชยการ)

เวลา 09.40-10.00 น. ถ.พิษณุโลก (แยกพาณิชยการ-แยกสวนมิสกวัน), ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน-แยกผ่านพิภพ และ ถ.อัษฎางค์(แยกผ่านพิภพ-สะพานหก)

เวลา 10.40-11.40 น. ถ.อัษฎางค์ (สะพานหก-แยกผ่านพิภพ), ถ.ราชดำเนิน (แยกผ่านพิภพ-แยกสวนมิสกวัน), ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน-ทางขึ้นด่วนยมราช) และ ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนยมราช-ด่วนพระราม4/2)

เวลา 16.30-17.00 น. ถ.สาทร (แยกประมวล-แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ-ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2-ด่วนยมราช), ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช-แยกสวนมิสกวัน) และ ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน-แยกพระรูป ร.5)

เวลา 17.20-17.50 น. ถ.ราชดำเนิน (แยกพระรูป ร.5-แยกสวนมิสกวัน), ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน-แยกยมราช), ถ.เพชรบุรี (แยกยมราช-แยกราชเทวี), ถ.พญาไท (แยกราชเทวี-แยกปทุมวัน) และ ถ.พระราม 1 (แยกปทุมวัน-แยกเจริญผล )

เวลา 19.50-20.20 น. จุฬาซอย 5, ถ.พระราม 1 (แยกเจริญผล-แยกปทุมวัน), ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน-แยกสามย่าน), ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน-แยกวิทยุ) และ ถ.สาทร (แยกวิทยุ-แยกประมวล)

เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ได้แก่ ถ.สีลม, ถ.ราชดำริ, ถ.สุขุมวิท, ถ.เพลินจิต, ถ.เพชรบุรี, ถ.ราชปรารภ, ถ.จตุรทิศ, ถ.พระราม 6 ถ.ศรีอยุธยา, ถ.หลานหลวง, ถ.จักรวรรดิและ ถ.เยาวราช

เช็กเส้นทาง-ปิดถนนหลายสายรับ

วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 62

กำหนดการ เวลา 10.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จไปยังวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบกับคณะบาทหลวงและนักบวช

เวลา 15.20 น. เสด็จไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา

เวลา 17.00 น.เสด็จไปทำพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

โดยเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ เวลา 09.00-09.45 น. และ เวลา 12.30-13.15 น. ถ.สาทร (แยกประมวล-แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ-ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช), ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช-แยกสวนมิสกวัน), ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน-แยก จปร.), ถ.สะพานพระราม 8 และคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

เวลา 15.00-15.20 น. ถ.สาทร (แยกประมวล-แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ-แยกสามย่าน) และ ถ.พญาไท (แยกสามย่าน-แยกปทุมวัน)

เวลา 16.10-16.30 น. ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน-แยกสามย่าน), ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน-ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง), ทางพิเศษศรีรัช (ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง-ด่วนสีลม), ถ.สีลม (ทางลงด่วนสีลม-แยกบางรัก) และ ถ.เจริญกรุง (แยกบางรัก-ซอยเจริญกรุง 40)

เส้นทางที่แนะนาให้ประชาชนไปใช้ ได้แก่ ถ.สีลม, ถ.ราชดาริ, ถ.สุขุมวิท , ถ.เพลินจิต, ถ.พระราม 1, ถ.เพชรบุรี, ถ.ราชปรารภ, ถ.พระราม 6, ถ.ศรีอยุธยา, ถ.หลานหลวง และ ถ.เยาวราช

เช็กเส้นทาง-ปิดถนนหลายสายรับ

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอได้โปรดใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนจะเป็นการสะดวกกว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้รถส่วนบุคคลขอให้ศึกษาเส้นทางตามที่ได้แนะนำ และให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มกำลัง หากต้องการสอบถามข้อมูลจราจรเพิ่มเติมได้สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) โทรศัพท์ 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me

เช็กเส้นทาง-ปิดถนนหลายสายรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด