น่าน เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยแผ่นดินไหว

22 พ.ย. 2562 เวลา 8:07 น.

รองผู้ว่าฯน่าน สรุปเบื้องต้น 6 อำเภอ ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในลาว เร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เสนอเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย เตรียมสำรวจโครงการอาคารบ้านเรือนแตกร้าว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจชาวบ้านคลายกังวล

วันที่ 22 พ.ย. นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า หลังจากเกิดแผ่นดินไหวศูนย์กลางในลาว ซึ่งได้ส่งผลกระทบถึงจังหวัดน่านได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน เบื้องต้นได้รับรายงานจากอำเภอต่างๆ ทยอยส่งรายงานความเสียหายเข้ามารวบรวมได้ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง อำเภอเมืองน่าน

รองผู้ว่าฯน่าน  สรุปเบื้องต้น 6 อำเภอ ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในลาว เร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เสนอเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย เตรียมสำรวจโครงการอาคารบ้านเรือนแตกร้าว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจชาวบ้านคลายกังวล

ในภาพรวมมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายแตกร้าว ประมาณ 27 หลัง วัด 17 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง และ โรงพยาบาล, อนามัย 4 แห่ง ซึ่งในวันนี้ได้ให้แต่ละอำเภอลงสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งเป็นการด่วน เพื่อรายงานเข้ามาประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย ซึ่งหากมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณะภัยแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเข้าดำเนินการ พิจารณาเรื่องงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากไม่เพียงพอสามารถทำเรื่องของบประมาณทดลองจากจังหวัดเข้าไปช่วยเสริมได้ โดยต้องเป็นไปตามขั้นตอนความช่วยเหลือ

รองผู้ว่าฯน่าน  สรุปเบื้องต้น 6 อำเภอ ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในลาว เร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เสนอเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย เตรียมสำรวจโครงการอาคารบ้านเรือนแตกร้าว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจชาวบ้านคลายกังวล

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ยังคงมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาอย่างต่อเนื่อง จึงให้ท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูล และทำความเข้าใจการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งขณะนี้สถานศึกษาบางแห่งได้มีการซักซ้อมการหลบภัยแผ่นดินไหว ให้กับเด็กนักเรียน และบุคลากร

สำหรับความเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับรายงาน และจากการลงพื้นที่สำรวจ มีความเสียหายไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นรอยแตกร้าว ปูนกะเทาะ แต่ทั้งนี้ทางจังหวัดไม่นิ่งนอนใจมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจโครงการของอาคารบ้านเรือน วัด โรงเรียน ที่มีการแตกร้าว เพื่อดูความมั่นคงของโครงสร้างว่ามีความแข็งแรง หรือไม่

สิ่งที่น่าเป็นห่วงช่วงนี้ นอกจากตัวอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านแล้ว มีความเป็นห่วงในเรื่องของสภาพจิตใจชาวบ้านที่ไม่เคยประสบสาธารณภัยเช่นนี้ และยังมีอาการหวาดกลัว ตกใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมา จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อให้คลายกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รองผู้ว่าฯน่าน  สรุปเบื้องต้น 6 อำเภอ ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในลาว เร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เสนอเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย เตรียมสำรวจโครงการอาคารบ้านเรือนแตกร้าว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจชาวบ้านคลายกังวล

ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า หลังจากเกิดแผ่นดินไหวในลาว ส่งผลกระทบถึงจังหวัดน่านในหลายอำเภอ ในส่วนของเขตเทศบาลเมืองน่าน มีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่าน ได้รับผลกระทบเล็กน้อยมีรอยร้าวบริเวณตัวอาคาร อยู่ระหว่างให้ทางวิศวกรตรวจสอบว่า มีผลกระทบต่อโครงการอาคารหรือไม่ ส่วนโบราณสถาน มีที่วัดภูมินทร์ บริเวณพญานาคคู่ตัวด้านซ้ายมือ เมื่อหันหน้าเข้าโบสถ์ วัดภูมินทร์ มีรอยร้าว ยาวประมาณ 1 ฟุต ซึ่งเป็นรอยแยกเพิ่มจากเดิมที่เคยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางกรมศิลปากรกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอยู่

รองผู้ว่าฯน่าน  สรุปเบื้องต้น 6 อำเภอ ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในลาว เร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เสนอเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย เตรียมสำรวจโครงการอาคารบ้านเรือนแตกร้าว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจชาวบ้านคลายกังวล

ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองน่านเอง ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหว โดยการควบคุมการออกแบบอาคารในพื้นที่เขตเทศบาล ต้องสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 7 ได้ การตรวจแบบโครงสร้างจะได้รับคำแนะนำจากวิศวกรโยธาของเทศบาลทุกครั้ง ส่วนการดูแลโบราญสถานที่อยู่ในเขตเทศบาล เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ไม่เหล็กเส้นยึดตัวอาคาร จึงต้องดูแลใกล้ชิด และห้ามรถขนาดใหญ่เข้าใกล้โบราณสถาน เพื่อไม่ให้เกิดแรงสั่นสะเทือนใกล้ตัวอาคารโบราณสถาน สิ่งสำคัญคือการให้ความรู้กับประชาชน ถึงการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เพื่อเมื่อเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือตัวเองและบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง