บ้านดีมีดาวน์ ช่วยคนซื้อบ้านใหม่ คืนเงิน 50,000 เปิดลงทะเบียน 11 ธ.ค.

26 พ.ย. 2562 เวลา 14:07 น.

รัฐบาลช่วยคนดาวน์บ้านใหม่ จ่ายเงินสดคืนให้ 5 หมื่นบาท เปิดลงทะเบียน 11 ธ.ค. นี้

26 พ.ย. 62 ทางเพจเฟซบุ๊ก พรรคพลังประชารัฐ ได้ออกมาโพสต์ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านใหม่ โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" เพื่อเป็นการลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาท ต่อราย โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

• ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท /เดือน หรือ 1,200,000 บาทต่อปี

• ให้สิทธิ์ 1 แสนราย ต้องเป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากร

• ไม่จำกัดว่าต้องเป็นบ้านหลังแรก (แต่ต้องเป็นบ้านใหม่) และไม่กำหนดวงเงิน

• ซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ แต่ ธอส.จะเป็นศูนย์กลางจ่ายเงิน Cash Back 50,000 บาท

• ผู้ลงทะเบียนต้องจ่ายเงินไปก่อน โดยรัฐบาลจะจ่าย 50,000 บาทให้ภายหลัง

• ลงทะเบียนรับสิทธิ์ Cash Back 50,000 บาท

ผ่านเว็บไซต์บ้านดีมีดาวน์ 11 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องลงทะเบียนให้ทันใน 100,000 ราย ถึงจะได้เงินดาวน์คืน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 11 ธ.ค.2562 จะต้องรอ SMS ยืนยันสิทธิ์จากกรมการปกครองและกรมสรรพากร และนำเอสเอ็มเอสไปขอยื่นกู้ เพื่อรับเงินดาวน์คืน

รัฐบาลช่วยคนดาวน์บ้านใหม่ จ่ายเงินสดคืนให้ 5 หมื่นบาท เปิดลงทะเบียน 11 ธ.ค. นี้

รัฐบาลช่วยคนดาวน์บ้านใหม่ จ่ายเงินสดคืนให้ 5 หมื่นบาท เปิดลงทะเบียน 11 ธ.ค. นี้