ภัยแล้ง! รุนแรงหนัก "เขื่อนวังร่มเกล้า" น้ำแห้งขอด

27 พ.ย. 2562 เวลา 7:54 น.

สถานการณ์ภัยแล้งอุทัยธานี ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหนัก ล่าสุด เขื่อนวังร่มเกล้า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแห้งขอด เกษตรกรระดมตั้งเครื่องสูบน้ำนับร้อยสูบน้ำทั้งวันทั้งคืน เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้รอดตายไปจนถึงเก็บเกี่ยว

วันที่ 27 พ.ย. สถานการณ์ภัยแล้งอุทัยธานี ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหนัก ล่าสุด ในพื้นที่เหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ต.เขาขี้ฝอย ต.ทุ่งนาไทย และต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี แห้งลง โดยเฉพาะแม่น้ำตลอดทั้งสายแห้งลงอย่างสิ้นเชิง เกษตรกรขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่เพาะปลูกไว้ หลายพื้นที่ข้าวขาดน้ำยืนต้นตายเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งสถานการณ์น้ำของเขื่อนวังร่มเกล้านับว่าแล้งสุด นับตั้งแต่สร้างเขื่อนเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2525 หรือ 37 ปี มาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำที่ยังพอมีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำเหนือเขื่อนอยู่บ้าง เกษตรกรชาวนาในหลายตำบลของอำเภอเมืองที่อยู่ท้ายเขื่อน ซึ่งเพาะปลูกข้าวไปจำนวนหลายพันไร่ อายุได้ 1 – 2 เดือน กำลังขาดแคลนน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว ต้องระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำรถไถเดินตามนับร้อยเครื่อง เพื่อสูบน้ำไปตามคลองส่งน้ำ

ก่อนที่จะตั้งเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำต่อไปตามคลองซอย หรือคลองไส้ไก่เข้าสู่แปลงนา เพื่อไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวประคับประคองให้ต้นข้าวรอดตาย ไปจนถึงเก็บเกี่ยวเอาทุนคืนหรือให้ขาดทุนน้อยที่สุด เนื่องจากการสูบน้ำดังกล่าวเป็นการเพิ่มต้นทุนในการทำนาครั้งนี้หลายเท่าตัว และจะทำการสูบน้ำตลอดทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะไม่มีน้ำให้สูบ เพื่อนำน้ำไปขังในแปลงนาไว้ให้มากที่สุด

สถานการณ์ภัยแล้งอุทัยธานี ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหนัก ล่าสุด เขื่อนวังร่มเกล้า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแห้งขอด เกษตรกรระดมตั้งเครื่องสูบน้ำนับร้อยสูบน้ำทั้งวันทั้งคืน  เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้รอดตายไปจนถึงเก็บเกี่ยว สถานการณ์ภัยแล้งอุทัยธานี ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหนัก ล่าสุด เขื่อนวังร่มเกล้า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแห้งขอด เกษตรกรระดมตั้งเครื่องสูบน้ำนับร้อยสูบน้ำทั้งวันทั้งคืน  เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้รอดตายไปจนถึงเก็บเกี่ยว สถานการณ์ภัยแล้งอุทัยธานี ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหนัก ล่าสุด เขื่อนวังร่มเกล้า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแห้งขอด เกษตรกรระดมตั้งเครื่องสูบน้ำนับร้อยสูบน้ำทั้งวันทั้งคืน  เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้รอดตายไปจนถึงเก็บเกี่ยว สถานการณ์ภัยแล้งอุทัยธานี ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหนัก ล่าสุด เขื่อนวังร่มเกล้า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแห้งขอด เกษตรกรระดมตั้งเครื่องสูบน้ำนับร้อยสูบน้ำทั้งวันทั้งคืน  เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้รอดตายไปจนถึงเก็บเกี่ยว