คำขวัญวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

04 ธ.ค. 2562 เวลา 3:40 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

คำขวัญวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 ถือเป็นวันสำคัญที่เวียนมาบรรจบเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดโอกสให้ลูกทุกคนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วันพ่อแห่งชาติ อ้างอิงจากประกาศ ราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้เป็น วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นเป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5 - 14 ธันวาคม 2562 โดยสถานที่หลักคือท้องสนามหลวง ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ตามความเหมาะสม รวมถึง คำขวัญวันพ่อแห่งชาติ 2562 , คำกลอน และคำอวยพร ทั้งหมดเพื่อแสดงความรักที่มีต่อผู้มีพระคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูคุณสมบัติที่ลูกที่ดีควรมี

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด