พ่อเมืองกาฬสินธุ์ นำชาวบ้านทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

05 ธ.ค. 2562 เวลา 3:45 น.

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน สวมใส่เสื้อสีเหลืองทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (5 ธ.ค.62) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ,นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ,พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ,นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์, นางนงค์นิตย์ เนียมศิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ,นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาล ทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนมากสวมใส่เสื้อสีเหลือง ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2562

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน สวมใส่เสื้อสีเหลืองทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุต) และเจ้าคณะภาค 8 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งข้าวสารอาหารส่วนหนึ่งที่ประชาชนร่วมกันทำบุญจะนำไปมอบให้กับวัดและครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยโดยพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน สวมใส่เสื้อสีเหลืองทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริ มากมายเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ อาทิ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ,โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ที่นำน้ำจากจังหวัดมุกดาหารผ่านภูเขามาให้ชาวอำเภอเขาวง ปลูกข้าวเหนียวเขาวง จนทำให้มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน สวมใส่เสื้อสีเหลืองทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด