กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศปีใหม่ 7 วันข้างหน้า 29 ธ.ค. 2562 - 4 มกราคม 2563

29 ธ.ค. 2562 เวลา 6:18 น.

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วัน ข้างหน้า 29 ธ.ค. 62 - 4 มกราคม 63 เหนือ กลาง ตะวันออก มีฝนบางพื้นที่ อีสานอากาศเย็นถึงหนาว ภาคใต้ฝนน้อย ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 อุณภูมิจะลดลง 1-3 องศาฯ ขอให้รักษาสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

วันที่ 29 ธ.ค. 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ในช่วงวันที่ 29 – 30 ธ.ค. 62 ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง 2-3 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็นถึงหนาว บริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-15 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว และอุณภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 62 – 4 มกราคม 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 62 – 4 มค. 63 ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 29 – 30 ธ.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกมีอุณหภูมิลดลง ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน ทำให้ภาคเหนือมีฝนได้ สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกกำลังอ่อนพัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 31 .ค. 62 - 4 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและอุณหภูมิลดลง ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น และคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น

ภาคเหนือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ในช่วงวันที่ 29 - 30 ธ.ค. 62 มีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ และอุณภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง

อุณหภูมิต่ำสุด 13-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นถึงหนาว

อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-11 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 62 – 4 มค. 63 อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง

อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 29 -30 ธ.ค. 62 มีฝนเล็กน้อย และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 4 มค. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 29 -30 ธ.ค. 62 มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 4 มค. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 29 – 30 ธ.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม.

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 4 มค. 63 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม.

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 29 – 30 ธ.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 4 มค. 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 29 -30 ธ.ค. 62  มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 4 มค. 63 อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง

อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.