ไทยอากาศแย่อันดับ 6 ของโลก ฝุ่นPM 2.5 กทม.เกินมาตรฐาน 53 จุด

03 ก.พ. 2563 เวลา 3:14 น.

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินมาตรฐาน 53 พื้นที่ จาก 56 พื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะทีการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual พบกรุงเทพฯอากาศแย่อันดับ 6 ของโลก

ฝุ่นวันนี้ - 3 ก.พ. 2563 กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 07.00 น. ดังนี้

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 56 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 42 – 77 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่จากเมื่อวาน (2 ก.พ. 63 )

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินมาตรฐาน 53 พื้นที่ จาก 56 พื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะทีการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual พบกรุงเทพฯอากาศแย่อันดับ 6 ของโลก

โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 53 พื้นที่ โดยพบมากที่สุดที่เขตหลักสี่  บริเวณริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ค่าฝุ่นละอองวัดได้  77 มคก./ลบ.ม.  ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินมาตรฐาน 53 พื้นที่ จาก 56 พื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะทีการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual พบกรุงเทพฯอากาศแย่อันดับ 6 ของโลก

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างเร่งด่วน

ขณะที่ เว็บไซต์ AirVisual รายงานสถานการณ์ฝุ่นรอบโลกฉบับเรียลไทม์ ช่วงเวลา 10.00 น. พบว่าเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 186 US AQI ส่วนปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าเฉลี่ยที่ 117.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ขณะที่อันดับ 1 เป็นของเมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย พบค่าฝุ่นที่ 258 US AQI ส่วนปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าเฉลี่ยที่  208.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินมาตรฐาน 53 พื้นที่ จาก 56 พื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะทีการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual พบกรุงเทพฯอากาศแย่อันดับ 6 ของโลก สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินมาตรฐาน 53 พื้นที่ จาก 56 พื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะทีการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual พบกรุงเทพฯอากาศแย่อันดับ 6 ของโลก

สำหรับ ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) คือระบบสำหรับการรายงานความรุนแรงของระดับคุณภาพอากาศ โดยระดับ 0-50 แสดงถึงอากาศดี ระดับ 51-100 ปานกลาง 101-150 ไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มที่อ่อนไหว 151 – 200 ไม่ดีต่อสุขภาพ 201 – 300 ไม่ดีต่อสุขภาพมาก และ 301 – 500 เป็นอันตราย

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินมาตรฐาน 53 พื้นที่ จาก 56 พื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะทีการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual พบกรุงเทพฯอากาศแย่อันดับ 6 ของโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด