ปลัดสำนักนายกฯ เร่งทุกหน่วยงานแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทั่วประเทศตามมติครม.

03 ก.พ. 2563 เวลา 3:46 น.

ปลัดสำนักนายกฯเร่งทุกหน่วยงานแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทั่วประเทศตามมติครม. ที่ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งจะติดตามการดำเนินการตามแนวทางที่ให้ไว้ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบของฝุ่นพิษในกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 63 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าได้เร่งติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากศูนย์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ประสานทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการเร่งแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาวแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ขณะนี้มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการทั่วประเทศ ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานการณ์เริ่มวิกฤติและที่มีสถานการณ์วิกฤติแล้ว และให้ศูนย์บริการประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรสายด่วน 1111 รับเรื่องร้องทุกข์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเพื่อประสานการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็วที่สุด

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ได้กำชับผู้ว่าการ รฟม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศในช่วงสถานการณ์วิกฤติฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมกระบะวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดการตรวจสภาพเครื่องจักรหรือรถบรรทุกไม่ให้มีควันดำ ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะจอดรถ และการพิจารณาคืนพื้นผิวจราจร โดยให้ปิดช่องจราจรก่อสร้างที่จำเป็น นอกจากนี้ยังขอให้ทุกพื้นที่ที่มีการก่อสร้างต้องเพิ่มเครื่องพ่นละอองน้ำระบบแรงดันสูงเพื่อกำจัดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างให้มากที่สุด

"จะออกไปติดตามการดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องว่า ได้ปฏิบัติตามที่มอบแนวทางไว้ครบถ้วนหรือไม่ โดยเน้นย้ำว่า จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงสภาพอากาศปิด ฝุ่นละอองลอยขึ้นสู่บรรยากาศได้น้อย ให้พิจารณาลดหรือหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น" ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว