บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 63 เช็กเงินเข้าวันไหน

03 ก.พ. 2563 เวลา 5:33 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กุมภาพันธ์ 2563 ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินบรรเท่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำอะไรบ้าง และเงินจะเริ่มเข้าวันที่เท่าไหร่ เราจะพาไปเช็กตารางเงินเข้ากัน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

15 กุมภาพันธ์ 63

เงินคืน vat 5% สูงสุด 500 บาท

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง