"ไทย ไลอ้อน เเอร์" ใจดี ประกาศช่วยคนไทยในประเทศจีน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

03 ก.พ. 2563 เวลา 9:38 น.

เว็บไซด์ไทย ไลอ้อน เเอร์ ให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในประเทศจีนกลับสู่ประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซด์สายการบิน ไทย ไลอ้อน เเอร์ ประกาศให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในประเทศจีนกลับสู่ประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแจ้งว่า ผู้โดยสารสามารถติดต่อเเจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับมายังประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผู้โดยสารจะต้องมีสัญชาติไทย เเละ ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น พร้อมเเนบสำเนาพาสปอร์ตในการเเจ้งความประสงค์เพื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย

2. ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินไทย ไลอ้อน เเอร์ ผ่าน 2 ช่องทาง

2.1 คอลเซ็นเตอร์ โทร +66 2529 9955 (สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. – 23.59 น.)

2.2 อีเมล์ [email protected]

3. ผู้โดยสารจะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่งโมง ก่อนการเดินทาง

4. ผู้โดยสารจะต้องมีสุขภาพเเข็งเเรง ไม่มีประวัติการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นหรือไม่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อของไวรัสโคโรน่า เเละผ่านการคัดกรองตามกระบวนการของท่าอากาศยานต้นทางในประเทศจีน

5. ผู้โดยสารที่เเจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะต้องเดินทางในวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น

6. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้เที่ยวเดียวเท่านั้น (จากจุดบินที่สายการบินให้บริการจากประเทศจีนกลับมายังประเทศไทย)

เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

เว็บไซด์ไทย ไลอ้อน เเอร์ ให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในประเทศจีนกลับสู่ประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย