แก่งตาด วนอุทยานโกสัมพี แห้งขอดโขดหินโผล่ ลิงแสมขนสีทองแหล่งอาหารลด

05 ก.พ. 2563 เวลา 4:38 น.

แก่งตาด วนอุทยานโกสัมพี แห้งขอด เห็นโขดหินเป็นรอบที่ 3 ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบลิงแสมสีทอง เนื่องจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติเริ่มลดลง  

ภัยแล้ง - วันที่ 5 ก.พ. 2563 สภาพแม่น้ำในลุ่มน้ำชี บางช่วงที่ไหลผ่านบริเวณแก่งตาด ภายในวนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม ปริมาณน้ำลดลง จนสามารถมองเห็นโขดหินโผล่ตามลุ่มน้ำ เป็นรอบที่ 3 ในช่วงฤดูแล้ง

แก่งตาด วนอุทยานโกสัมพี แห้งขอด เห็นโขดหินเป็นรอบที่ 3 ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบลิงแสมสีทอง เนื่องจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติเริ่มลดลง   แก่งตาด วนอุทยานโกสัมพี แห้งขอด เห็นโขดหินเป็นรอบที่ 3 ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบลิงแสมสีทอง เนื่องจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติเริ่มลดลง  

นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มชีตอนล่าง จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผย ข้อมูลสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีอยู่ในขั้นวิกฤต หลังน้ำในแก่งตาด อุทยานโกสัมพี  แห้งขอดจนสามารถเดินข้ามได้ และเนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด จึงทำให้ลิงแสมขนสีทอง ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ต้องลงไปกินน้ำภายในแม่น้ำชี ซึ่งอยู่ติดกับวนอุทยานโกสัมพี พร้อมกับเก็บดอกไมยราพกิน เพราะแหล่งอาหารตามธรรมชาติเริ่มจะหมดไป ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่า ภัยแล้งกำลังจะเริ่ม

แก่งตาด วนอุทยานโกสัมพี แห้งขอด เห็นโขดหินเป็นรอบที่ 3 ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบลิงแสมสีทอง เนื่องจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติเริ่มลดลง  

ทั้งนี้ เขื่อนมหาสารคาม มีความจุ  24.00 ล้านลูกบาศก์เมตร  ปริมาณน้ำวันนี้ 21.75 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 90.63% ปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลง ซึ่งปกติเขื่อนมหาสารคาม ได้มีการระบายน้ำลงมาวันละ 2 แสน ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันลดการระบายเหลือวันละ 80,000 ลูกบาศก์เมตร

แก่งตาด วนอุทยานโกสัมพี แห้งขอด เห็นโขดหินเป็นรอบที่ 3 ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบลิงแสมสีทอง เนื่องจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติเริ่มลดลง   แก่งตาด วนอุทยานโกสัมพี แห้งขอด เห็นโขดหินเป็นรอบที่ 3 ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบลิงแสมสีทอง เนื่องจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติเริ่มลดลง  

ขณะที่เขื่อนวังยาง มีความจุ 33.59 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำวันนี้ 25.10 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็น 74.72% ปริมาณมีแนวโน้มทรงตัว ซึ่งแก่งตาดมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ส่วนน้ำที่มีการผันน้ำจากลำน้ำปาวลงหน้าเขื่อนวังยาง สู่แม่น้ำชีนั้น มีการระเหยวันละ 1-2 เซนติเมตร และจะมีการหยุดสูบน้ำผันน้ำในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้น้ำมาไม่ถึง พื้นที่ อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  จึงขอเตือนให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด