สสจ.ตรัง แนะปชช. ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เองกันไวรัสโคโรน่า

06 ก.พ. 2563 เวลา 2:21 น.

สาธารณสุขจังหวัดตรัง แนะประชาชนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เอง ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ที่ขาดตลาดและราคาแพงขณะนี้ ให้ความมั่นใจกับประชาชนการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มีกระบวนการติดตามนักท่องเที่ยว

ไวรัสโคโรน่า - วันที่ 6 ก.พ. 2563  นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากการที่ประชาชนตื่นตัวและระวังป้องกันตนเอง หลังจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ประเทศจีน ประกอบกับขณะนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วจำนวนมาก รวมทั้งในประเทศไทย

สาธารณสุขจังหวัดตรัง แนะประชาชนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เอง ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ที่ขาดตลาดและราคาแพงขณะนี้ ให้ความมั่นใจกับประชาชนการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มีกระบวนการติดตามนักท่องเที่ยว

ขณะเดียวกันยังมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีนแล้วเดินทางกลับมา และมีนักธุรกิจจากประเทศจีนเดินทางมาทำธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดตรังจำนวนมาก ทำให้สาธารณสุขต้องเฝ้าระวังพื้นที่และคัดกรองผู้ป่วยต่อไป ส่งผลทำให้หน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งที่จะใช้สำหรับการป้องกัน และมีขายทั่วไปตามท้องตลาดขาดตลาด และมีราคาแพง เนื่องจากมีการระดมสั่งซื้อจากจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่

สาธารณสุขจังหวัดตรัง แนะประชาชนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เอง ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ที่ขาดตลาดและราคาแพงขณะนี้ ให้ความมั่นใจกับประชาชนการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มีกระบวนการติดตามนักท่องเที่ยว

ขณะที่ความต้องการของประชาชนยังมีอยู่สูง รวมทั้งภาคบริการ และสาธารณสุข จึงขอแนะนำให้ประชาชนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เอง สามารถทดแทนได้ดี เพราะเชื้อไวรัสโคโรน่าแพร่กระจายจากการหายใจ ไอ หรือจาม ซึ่งมีลักษณะเป็นละอองฝอย โดยหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสามารถทดแทนและกรองละอองได้เป็นอย่างดี ประหยัด และสามารถลดปัญหาขยะได้ด้วย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน หรือคนไทยที่เดินทางไปประเทศจีน รวมทั้งนักธุรกิจชาวจีนที่เดินทางมาลงทุนมาทำธุรกิจในจังหวัดตรัง มีการดำเนินการตามแผนมาตรการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการดูแลรักษาอย่างเข้มงวด โดยทำงานประสานกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยว ทั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าของรีสอร์ทห้องพักต่างๆ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ

สาธารณสุขจังหวัดตรัง แนะประชาชนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เอง ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ที่ขาดตลาดและราคาแพงขณะนี้ ให้ความมั่นใจกับประชาชนการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มีกระบวนการติดตามนักท่องเที่ยว

หากมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามา จะทราบได้ทันทีว่า นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่กี่คน เข้าพักที่ไหน ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้ง 3-4 ฝ่ายดังกล่าว เข้าไปประกบนักท่องเที่ยวในการตรวจสุขภาพเฝ้าระวังในทันที ส่วนคนไทย และนักธุรกิจชาวจีนก็เช่นกัน จะมีการเฝ้าระวัง ซึ่งหากพบใครมีอาการป่วย และเดินทางมาจากประเทศจีน หรือมีเหตุให้ต้องสงสัยว่า อาจจะได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางหน่วยงานสาธารณสุขจะเดินทางไปรับตัวในทันที โดยไม่ต้องเดินทางมาพบหมอหรือมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น แต่จะรับตัวมาเข้าสู่กระบวนการคัดกรองประจำ ที่ห้องคัดแยกโรคประจำโรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอยกเว้นโรงพยาบาลชุมชนหาดสำราญ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่เครื่องมือและอุปกรณ์ยังไม่พร้อม

ส่วนในการรักษาก็สามารถรักษาได้ที่ห้องคัดแยกโรคได้ทันที จึงขอให้ประชาชนอย่าแตกตื่นตกใจ สาธารณสุขจังหวัดตรังมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจคัดกรอง และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการตรวจรักษา และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และโรคไวรัสโคโรน่า ก็เป็นโรคอุบัติใหม่เหมือนกับโรคอื่นๆที่เคยเกิดมาก่อน ทั้ง โรคไข้หวัด 2009 และโรค MERS-CoV ซึ่งขณะนี้ก็เป็นโรคประจำฤดูกาลไปแล้ว โดยที่โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ก็มีอัตราการป่วยตายเพียงแค่ 2% เศษ น้อยกว่าทั้ง 2 โรคมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด