วันมาฆบูชา 8 ก.พ. 2563 เช็กเวลา ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านเหล้าปิดฯ

07 ก.พ. 2563 เวลา 9:08 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันมาฆบูชา 8 ก.พ. 2563 เช็กเวลา ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านเหล้าปิดฯ ข้อมูลที่นักเที่ยวต้องรู้คือช่วงเวลา 00.01 น. - 24.00 น. หากฝ่าฝืนจำหน่ายระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญระบุ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้จากการตีความช่วงเวลา วันมาฆบูชา ห้ามขายเหล้า - ร้านเหล้าปิด คือช่วงเวลาตั้งแต่ 00.01 น. - 24.00 น. คือตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของคืนวันนี้ (วันศุกร์) ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 39 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ คือระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ