ทบ.ปรับขั้นตอนบรรจุหน้ากากอนามัยตามมาตรฐาน หลังถูกวิจารณ์

08 ก.พ. 2563 เวลา 4:46 น.

กรมพลาธิการทหารบก แจง ทหารทำตามกระบวนการบรรจุหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมขออภัยหากไม่ครบขั้นตอนการบรรจุ ล่าสุดแก้ไขแล้ว

จากกรณีโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการบรรจุหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่ทหาร ที่อาจจะไม่สะอาด ถูกต้องตามหลักนั้น

ล่าสุด พลโท พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก กล่าวว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดเตรียมจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากกรมพลาธิการทหารบก จำนวน 40 นายต่อวัน ช่วยแบ่งบรรจุหน้ากากอนามัย

โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  7 ก.พ. 63 เพื่อเร่งบรรจุให้ทันต่อความต้องการของประชาชน โดยการบริหารจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงพาณิชย์ กำลังพลเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย เบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้มีการล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่ามีความสะอาดระดับหนึ่ง

กรมพลาธิการทหารบก แจง ทหารทำตามกระบวนการบรรจุหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมขออภัยหากไม่ครบขั้นตอนการบรรจุ ล่าสุดแก้ไขแล้ว

แต่หลังจากที่ได้รับคำแนะนำและข้อห่วงใยจากประชาชน ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการปรับและสวมอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มขึ้น เช่น หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือ ในระหว่างบรรจุเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจ และต้องขออภัยประชาชน ในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องได้รีบปรับแก้ไขแล้ว เพื่อให้การกระจายหน้ากากอนามัยไปถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด