กสทช. ฮึ่ม เตรียมเรียกช่องทีวีไลฟ์สด กราดยิงโคราชแจง เหตุกระทบการทำงานเจ้าหน้าที่

09 ก.พ. 2563 เวลา 7:55 น.

กสทช. เตรียมเรียกช่องทีวีไลฟ์สด เหตุกราดยิงโคราชเข้าชี้แจง พร้อมวางมาตรฐานการถ่ายทอดสดกรณีเหตุฉุกเฉิน เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

จากกรณีที่ สื่อทีวีดิจิทัลมีการนำเสนอรายการข่าวที่ จ.นครราชสีมา ด้วยรูปแบบการรายงานสด live สด รายงานสถานการณ์ และข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนอข่าวสารไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณโดยรอบ ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

กสทช. เตรียมเรียกช่องทีวีไลฟ์สด เหตุกราดยิงโคราชเข้าชี้แจง พร้อมวางมาตรฐานการถ่ายทอดสดกรณีเหตุฉุกเฉิน เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

โดย สำนักงาน กสทช. ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เหตุการณ์เกิดขึ้นเกิดอย่างฉุกละหุก สำนักงานฯ จึงได้ออกคำสั่งไปยังสถานีทุกช่องให้การงดการนำเสนอภาพข่าว การรายงานสด ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในเหตุการณ์

กสทช. เตรียมเรียกช่องทีวีไลฟ์สด เหตุกราดยิงโคราชเข้าชี้แจง พร้อมวางมาตรฐานการถ่ายทอดสดกรณีเหตุฉุกเฉิน เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

จากการติดตามตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. พบว่ายังมีบางสถานีที่ไม่ได้ปฎิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด จึงได้โทรศัพท์แจ้งเตือนโดยตลอด จนทำให้ระดับการรายงานข่าวที่ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินงานอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสถานการณ์เร่งด่วนดังกล่าว

หลังจากนี้ สำนักงานฯ จะรีบบรรจุเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อเรียกสถานีทุกช่อง โดยเฉพาะสถานีที่มีการรายงานสด มาให้ข้อมูล พร้อมทั้งพิจารณาหลักฐานประกอบ ก่อนที่ กสทช. จะลงมติดำเนินการกับช่องทีวีเหล่านั้นต่อไป และสำนักงาน กสทช. จะได้เรียกสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีมาทำความเข้าใจการนำเสนอเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อน ส่งผบกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอีกครั้ง เพื่อดำเนินการเสนอมาตรการรองรับการออกอากาศรายการในลักษณะดังกล่าว ต่อไป

สุดท้ายนี้สำนักงาน กสทช. ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างยิ่ง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.