งดงาม! พระวิหารบันทึกพระราชกรณียกิจในหลวง ร. 9 และวิถีชีวิตชาวบ้าน

10 ก.พ. 2563 เวลา 7:07 น.

แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู

วันนี้ (10 ก.พ. 2562 ) ที่วัดห้วยเกี๋ยง ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา  ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อดูบันทึกเรื่องราว ขนบประเพณี วัฒนธรรมของชาวบ้านตำบลห้วยยางขามตลอดทั้งปี ที่บันทึกด้วยสีน้ำมัน ภายในพระอุโบสถ จากฝีมือของนักวาดหญิงลูกศิษย์ อ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ( จิตรกรรม )

แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู

พระครูอภัยวีรศาสก์ (วีระทร อภโย) เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง , เจ้าคณะตำบลห้วยยางขาม เปิดเผยว่า ตลอดมาในพระอุโบสถพระวิหารของวัดต่างๆทั่วประเทศ จะมีแต่ภาพประวัติพระพุทธเจ้า ทศชาติ หรือบันทึกเรื่องราวทางศาสนาเสียเป็นส่วนมาก จนผู้คนสามารถเรียนรู้ จดจำเรื่องราวหรือภาพจำเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู

จึงมีแนวคิดว่า ถ้าจะบันทึกเรื่องราวดีๆ ให้ผู้คนในชุมชนได้จดจำ หรือนำไปยึดถือปฏิบัติสืบๆกันไป ก็น่าจะเป็นการดี จึงตัดสินใจให้ น.ส.เฉลิมศรี  ชัยมงคล ลูกศิษย์ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ วาดรูปที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ขนบประเพณีของชาวชุมชนห้วยยางขามในห้วง 12 เดือนว่า มีอะไร และมีการปฏิบัติอย่างไร

แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู

โดยเริ่มจากเดือน 7 เหนือ หรือเดือนเมษายน ซึ่งมีประเพณีสงกรานต์ แล้วไล่ไปเรื่อยๆจนครบ 12 เดือน พร้อมสอดแทรกด้วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อศรัทธา ชาวบ้านที่มาทำบุญในวาระต่างๆได้ดูจนเกิดภาพจำ และจะส่งผ่านเรื่องราวดีๆ ไปสู่เยาวชนลูกหลานของชาวห้วยยางขามสืบต่อๆไป

แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู

สำหรับพระอุโบสถวัดห้วยเกี๋ยงสร้างขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นพระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จากการออกแบบของนายธีรพันธ์  จิรัญชัยสถิตย์ ส่วนลวดลายและสีสันอันวิจิตรเป็นการออกแบบของพระครู  อภัยวีรศาสก์ ( วีระทร อภโย ) มีภาพบรรยายแสดงวิถีชีวิตขนบประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านตำบลห้วยยางขามในรอบ 1ปี หรือ 12 เดือน  ซึ่งแตกต่างจากภาพในพระอุโบสถหรือพระวิหารโดยทั่วๆไป

แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู แตกต่างอย่างงดงาม! พระวิหารในจ.พะเยา ไม่วาดพุทธประวัติ แต่บันทึกประเพณี วิถีชีวิตชาวบ้านและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านเจ้าอาวาสเผยอยากจารึกเรื่องราวดีๆให้ลูกหลานดู