กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ไทยเที่ยวไทย ให้ทุกชุมชนทั่วไทยอยู่ได้

11 ก.พ. 2563 เวลา 6:26 น.

นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา

บรรยากาศการท่องเที่ยวพัทยา จ.ชลบุรี เริ่มกระเตื้องหลังนักท่องเที่ยวคนไทยเริ่มหันออกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตั้งแต่ช่วงวันหยุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ทางยุโรป อินเดีย เริ่มเดินทางมาเที่ยวที่เมืองพัทยา โดยเฉพาะที่สวนนงนุช เมืองพัทยา ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่สวนนงนุชวันหนึ่งมาเที่ยวมากกว่า 10,000 คนต่อวัน

นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา

 นางอรพิณ จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี กล่าวว่า ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ได้นำคณะนักเรียนและผู้ปกครองชาวจังหวัดลพบุรีได้มาเที่ยวที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยเฉพาะสวนนงนุชจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 10,000 คน เพื่อให้ทางนักเรียนและผู้ปกครองได้มาเรียนรู้การจัดสวนและต้นไม้ต่างๆซึ่งเด็กให้ความสนใจซื้อต้นไม้หลากหลายพันธุ์เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน

นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา

 สำหรับการจัดโครงการขึ้นมาในช่วงนี้เนื่องจากเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยน้อยลงจึงได้ทำโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองครูนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้สถานที่จริงและเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้เกิดคุณค่าที่จะนำความรู้ไปต่อบอกต่อไปประกอบกับที่สวนนงนุชพัทยาได้เปิดสวนลอยฟ้าแห่งใหม่ที่ใหญ่และสวยงามมากที่คนไทยเราต้องภูมิใจจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้คนไทยให้หันมา ร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อนำเงินมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ธุรกิจทุกอย่างทุกชุมชนทั่วไทยอยู่ได้และมั่นคงต่อไป

นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกระเตื้องหันมาร่วมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ล่าสุด จ.ลพบุรี นำเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 8,000 คน เข้าเที่ยวสวนนงนุชและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด