ราชกิจจาฯ ประกาศการได้สัญชาติไทย 35 ราย

12 ก.พ. 2563 เวลา 8:33 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒๖-๒๘ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๒ ง เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การได้สัญชาติไทย ความว่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

๑. นายอมาล คูมาร์ นาจ

๒. นายจั่วหมิง เฉิน

๓. นายฟิลิป ฮาลิงเจอร์

๔. นายโก๊ะ เชง เกา

๕. นางยิง ชิน คัง

๖. นายปินตุ ปานเดย์

๗. นายเซบัสเทียน ดูพุย

๘. นายมูเล่ย์ ซาเล็ม ดาฟี่

๙. นายสตีเว่น เทอเรนซ์ เคร็ก

๑๐. นายซัน ยิน ไล้

๑๑. นายป๋อ-กวง เฉิน

๑๒. นายยิ่ง-ยู่ หลิว

๑๓. นายวิคกี้ บิน โมห์ด คามาล

๑๔. นายชัยเลช คานทิลาล เชาดารี

๑๕. นายจุ้น จือ หวง

๑๖. นายอี้ จู หวง

๑๗. นายฮกกำ ซิงห์ ปาเทยา

๑๘. นายนาเซีย อาร์เหม็ด ชาร์คเกอร์

๑๙. นายกัว ไท่ จวง

๒๐. นายสยาม นารายัน

๒๑. นายวิน กวาง เหงียน

๒๒. นายวินีท คอฮ์ลิ

๒๓. นายจาบ ยิน เคน ห่ง

๒๔. นายเหย็ง เซ้ง เหลา

๒๕. นายแอนดริว ซาห์ลาน

๒๖. นายเจสัน เอช เชีย

๒๗. นายเชียง ลิน ไล่

๒๘. นายไค-ปิง จัง

๒๙. นายอุดม สุขเสน่ห์

๓๐. นายเหว่ย หลุน สี่

๓๑. นายโมฮาหมัด แจมเช็ด

๓๒. นายโรดอลโฟ คอนสแตนเต้ จูเนียร์ ตาอา แมนซาโน

๓๓. นายเหวิน ชิน อู๋

๓๔. นายโซ นัย สะอิด

๓๕. นายเวินฉาง แซ่หลี่

ได้ยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้เห็นหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘และผู้ยื่นเรื่องได้กระทำพิธีปฏิญาณตนตามระเบียบ แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับการอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th