กองทัพบก รณรงค์ป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า

12 ก.พ. 2563 เวลา 13:51 น.

กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน

กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน เมื่อ 12 ก.พ.63 เวลา 15.30 น.   พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11 จัดกำลัง ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน สำหรับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำเพื่อรณรงค์การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ โดยมี พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รอง ผบ.มทบ.11(1) พ.อ.สีหนาท เศวตเศรนี เสนาธิการ มทบ.11 หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.11 กองพันทหารราบ มทบ.11 และ กองพันทหาาสารวัตรที่ 11 ร่วมแจกหน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำกับประชาชนในพื้นที่ บริเวณ ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซึ่งได้แจกจ่ายจำนวน 2,000 ชิ้น การแจกจ่ายในครั้งนี้เป็นการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชนชน พร้อมรณรงค์ป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองPM2.5 หรือ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน กองทัพบก ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยให้ มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในสังกัดของ กองทัพบก ออกแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน