ห้างเทอร์มินอล 21 โคราช งดเก็บค่าเช่าร้านตลอดเดือน กุมภาพันธ์

13 ก.พ. 2563 เวลา 5:29 น.

ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา ออกหนังสือเรื่อง "ยกเว้นค่าเช่าค่าบริการและค่าสาธรณูปโภค" ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา ออกหนังสือเรื่อง "ยกเว้นค่าเช่าค่าบริการและค่าสาธรณูปโภค" ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

เรียนท่านเจ้าของร้านค้า จากเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการของ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และส่งผลต่อการดำเนินกิจการของร้านค้าภายในศูนย์ฯให้ไม่ได้รับความสะดวกแล้วนั้น

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนทางธุรกิจของท่าน ทางศูนย์ฯ ยินดียกเว้นการเก็บค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค ของศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา 

ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา ออกหนังสือเรื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด