ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซล +30 สต.

18 ก.พ. 2563 เวลา 9:47 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 19 ก.พ. 63 ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซล +30 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นราคาคงเดิม

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

เบนซิน  ลิตละ 33.26

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 25.85

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.58

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 22.84

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 19.19

ดีเซล ลิตรละ 25.99

ดีเซล B10 ลิตรละ 23.99

ดีเซล B20 ลิตรละ 22.99

ไฮพรีเมียมดีเซล S ลิตรละ 29.84

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)