เปิด "สายตรง ผบ.ทบ." 02-018-7330

19 ก.พ. 2563 เวลา 2:59 น.

เปิด ”สายตรง ผบ.ทบ.” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล

จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพลในเรื่องต่าง ให้รวดเร็วตรงกับความเดือดร้อนของทหารมากที่สุด

เปิด ”สายตรง ผบ.ทบ.” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล

ได้มีดำริให้จัดตั้ง ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกำลังพลกับผู้บัญชาการทหารบกโดยตรง นอกเหนือจากการรายงานตามสายการบังคับบัญชา โดยขณะนี้ กองทัพบกได้เปิดช่องทางดังกล่าวแล้ว คือ

“สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก “ 02-018-7330 หรือ “สายตรง ผบ.ทบ.”

เปิด ”สายตรง ผบ.ทบ.” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล

เป็นการดำเนินการในลักษณะคอลเซ็นเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก กระบวนการรับแจ้งก็จะเหมือนระบบคอลเซ็นเตอร์ทั่วไป ที่ผู้แจ้งจะต้องระบุสถานภาพเพื่อป้องกันการแอบอ้างพร้อมระบุปัญหาเดือดร้อน

เปิด ”สายตรง ผบ.ทบ.” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล

โดยทุกเรื่องที่แจ้งมาจะถูกส่งตรงถึง ผบ.ทบ. และเป็นความลับที่สุด การดำเนินการจะตอบสนองต่อปัญหาและพร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กำลังพล ทบ. ทุกระดับชั้นยศ ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมตามระเบียบ ทบ.

สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก

เป็นเหมือนความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่ส่งไปยังกำลังพลทุกระดับชั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลที่รักกองทัพบ กได้ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารแจ้งความเดือดร้อนมาให้ผู้บัญชาการทหารบกรับทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในที่สุด

เปิด ”สายตรง ผบ.ทบ.” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล

ทุกเรื่องคือความลับ ทุกเรื่องถึงผู้บัญชาการทหารบก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด