"หลวงปู่คูณ" เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง มรณภาพ

20 ก.พ. 2563 เวลา 8:23 น.

สิ้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ "หลวงปู่คูณ" (หลวงปู่คูณ ขนติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่นพระนักพัฒนามรณภาพอย่างสงบอายุ 91 ปี 71 พรรษา จากภาวะปอดติดเชื้อ

วันที่ 20 ก.พ. 63 ที่กุฏิพระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่คูณ ขนติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น ได้มีคณะศิษยานุศิษย์ได้เข้ามากราบไหว้สังขาร หลวงปู่คูณ อย่างเนืองแน่นพร้อมกับมีโรงทานให้รับประทานตลอดเวลาหลังจากที่ หลวงปู่คูณ ได้เข้ารับการรักษาอาพาธด้วยภาวะมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย และมีปอดอักเสบติดเชื้อเข้ารักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา กระทั่งเมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้คณะศิษยานุศิษย์นำ หลวงปู่คูณ ออกมาจากโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อมาสิ้นอายุขัยที่กุฏิของท่าน

สิ้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่

พระครูสุธีกิตติวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง เปิดเผยว่า หลวงปู่คูณอาพาธมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจปอด ซึ่งหมอวินิจฉัยว่าภาวะปอดติดเชื้อและรักเข้ารักษาพยาบาลที่ รพ.ขอนแก่น มาโดยตลอด ก่อนที่ท่านจะมรณภาพได้เข้าไปรักษาตัวเองที่ รพ.ขอนแก่น ตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราคม 2563 และท่านก็มรณภาพที่กุฏิของท่านในเวลา 09.09 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สิริอายุ 91 ปี 14 วัน 71 พรรษา

เบื้องต้นทางวัดหนองแวงพระอารามหลวง ได้กำหนดการว่าตั้งศพ หลวงปู่คูณ บำเพ็ญกุศล 7 วัน ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน (พระธาตุ9ชั้น) วัดหนองแวงพระอารามหลวง ซึ่งหลวงปู่คูณ ได้สร้างไว้ให้กับสาธุชนมาเคารพกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนความพร้อมกำหนดพิธีการต่างๆ คณะกรรมการของวัดจะกำหนดพิธีการและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยขอดำเนินพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหลวงปู่คูณ และวันที่ 21 ก.พ. 63 เวลา16.00 น. ที่ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน จะมีพิธีสงฆ์น้ำพระราชทานหลวงปู่คูณเพื่อส่งศพ

สำหรับประวัติ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณขนฺติโกป.ธ.4) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 นามเดิม คูณสุมนเมธี (สุยอย) เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2472 (โยมมารดาบอก 27 มกราคม 2472 ) เป็นบุตรของ นายลีสุยอย กับ นางตาสุยอย ภูมิลำเนาเดิม ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าสองคอนมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2504 สอบครูพิเศษมูล(พม.) อุปสมบท 22 พฤษภาคม 2492 ฉายาขนฺติโก

สิ้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่

การศึกษาทางธรรม พ.ศ.2499 เปรียญธรรม 4 ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดธาตุขอนแก่น พ.ศ.2497 นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดสว่างวิจารณ์มหาสารคาม พ.ศ.2553 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงขอนแก่น , เจ้าสำนักเรียนวัดหนองแวง(แผนกธรรม-บาลี) , ผู้จัดการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา(แผนกปริยัติสามัญ)เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน (พระธาตุ9ชั้น) วัดหนองแวงขอนแก่นมีความสนใจส่วนตัวด้านวิทยาการ , เทคโนโลยีสมัยใหม่และการทัศนศึกษารอบโลก

สมณศักดิ์ พ.ศ.2556 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" พ.ศ.2547เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ "พระเทพวงศาจารย์" พ.ศ.2543 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชปริยัติเมธี" พ.ศ.2535 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระวิสุทธิกิตติสาร" พ.ศ.2513 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูธรรมสารสุมณฑ์"

ภาพ : เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น