สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตั้งกรอบการช่วยเหลือ ลูกจ้างจีเอ็ม

20 ก.พ. 2563 เวลา 8:32 น.

จีเอ็มสั่งหยุดทำงาน 7วัน ไม่ได้ตัดค่าแรง ขณะที่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตั้งกรอบการช่วยเหลือ ลูกจ้างจีเอ็ม ต้องได้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย เช่นเดียวกับจัดหางาน ก็เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับเต็มที่

วันที่ 20 ก.พ. 63 กรณี บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส หรือ จีเอ็มจะยุติการจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทยภายในสิ้นปี 2563 โดยเกรทวอล มอเตอร์ส จะซื้อศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ของจีเอ็มประเทศไทยในจังหวัดระยอง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลแรงงานที่จะต้องถูกเลิกจ้างจำนวน 1500คน

จีเอ็มสั่งหยุดทำงาน 7วัน ไม่ได้ตัดค่าแรง ขณะที่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตั้งกรอบการช่วยเหลือ ลูกจ้างจีเอ็ม ต้องได้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย เช่นเดียวกับจัดหางาน ก็เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับเต็มที่

นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองงานจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากการติดต่อประสานงาน ที่ผ่านมา บริษัททั้งสองได้เลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดประมาณ 1,500 คน โดยจ่ายสิทธิตามกฎหมายทั้งในส่วนของค่าชดเชยและการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมทั้งจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษอีกคนละ 3 เดือน โดยมีแผนกำหนดการเลิกจ้างในเบื้องต้น จะเลิกจ้างลูกจ้างในส่วนของการผลิตชิ้นส่วน ปลายเดือนมิถุนายน 2563 เลิกจ้างลูกจ้างในส่วนของเครื่องยนต์ ปลายเดือนตุลาคม 2563 และเลิกจ้างลูกจ้างในส่วนของงานสนับสนุนในปลายปี 2563 ซึ่งจัดหางานก็ได้เตรียมหาตำแหน่งงานว่างรองรับ ส่วนสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็จะดำเนินการดูแลว่าลูกจ้างจะทำงานอิสระอะไรอื่นๆหรือไม่ ส่วนการหยุดงาน เป็นเวลา 7วัน ในสัปดาห์นี้นั้น ทราบว่าเป็นการสั่งหยุดงานของภายในบริษัท ซึ่งได้จ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างตามปกติ ไม่มีการหักค่าแรงแต่อย่างใด โดยคาดว่า สัปดาห์หน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปพูดคุยเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของบริษัทในการช่วยเหลือดูแลลูกจ้าง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย

จีเอ็มสั่งหยุดทำงาน 7วัน ไม่ได้ตัดค่าแรง ขณะที่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตั้งกรอบการช่วยเหลือ ลูกจ้างจีเอ็ม ต้องได้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย เช่นเดียวกับจัดหางาน ก็เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับเต็มที่

จากการตรวจสอบของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พบว่า บริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการประกอบรถยนต์เชฟโรเลต ปัจจุบันมีลูกจ้างประมาณ 1,100 คน และบริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 111/4 หมู่ที่ 4 นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการผลิตเครื่องยนต์ ปัจจุบันมีลูกจ้างประมาณ 400 คน รวมทั้งสองบริษัทมีลูกจ้างประมาณ 1,500 คน กรณีที่บริษัททั้งสองยุติการจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทย ภายในสิ้นปี 2563 โดยขายกิจการให้กับ บริษัท เกรท วอล มอเตอร์ส จำกัด (บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เอสยูวีและรถปิคอัพรายใหญ่ของประเทศจีน) ซึ่งนายจ้างใหม่มิได้รับโอนลูกจ้างแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด