ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ก.พ.2563 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 50 สต. ยกเว้นE85 ขึ้น 30 สต.

21 ก.พ. 2563 เวลา 9:40 น.

ปตท.-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ 22 ก.พ.63

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ 22 ก.พ.63

โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.35

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.08

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 23.34

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 19.49

ดีเซล ลิตรละ 25.99

ดีเซล B10 ลิตรละ 23.99

ดีเซล B20 ลิตรละ 22.99

ไฮพรีเมียมดีเซล S ลิตรละ 29.86

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)