กรมควบคุมมลพิษ สถานการณ์ฝุ่นPM2.5 วันนี้ กทม.ปริมณฑล 62 จุด เกินมาตรฐาน

25 ก.พ. 2563 เวลา 2:21 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 62 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 54 - 88 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงเช้าของเมื่อวานทุกพื้นที่ โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 62 พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" อย่างเร่งด่วน

CR : กรมควบคุมมลพิษ