สถานการณ์ Covid-19 ดอนเมืองล่าสุด สั่งปิดโรงเรียน - กรมควบคุมโรคลงพื้นที่

26 ก.พ. 2563 เวลา 6:22 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สถานการณ์ Covid-19 ดอนเมืองล่าสุด สั่งปิดโรงเรียน - กรมควบคุมโรคลงพื้นที่ หลังพบกลุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นบุตรหลานจากครอบครัวที่เพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดสั่งปิดโรงเรียน พร้อมเก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยง 41 ราย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สถานการณ์ โควิด-19 ดอนเมืองล่าสุด

นนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 60 กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง ดำเนินการควบคุมโรค COVID-19 ดังนี้

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

1. สอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างนักเรียนที่เป็นกลุ่มสัมผัสโดยตรง มีความเสี่ยงสูง เป็นนักเรียน ชั้น ป.3/4 จำนวน 30 ราย ครู 11 ราย โดยให้ติดตามอาการ 14 วัน ทำความสะอาดที่พักอาศัย งดออกนอกบ้าน และกลุ่มสัมผัสความเสี่ยงต่ำ ประมาณ 100 คน ให้งดกิจกรรมไปในที่ชุมชนหรือที่มีผู้คนหนาแน่น

2. เวลา 15.00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย จะร่วมทำกันสะอาดพื้นที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

3. จัดประชุมผู้ปกครองแนะนำวิธีปฏิบัติตนและการทำความสะอาดพี่พักอาศัย

4. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มีคำสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน ตั้งแต่ 26 ก.พ. ถึง 9 มี.ค.63

 

Cr. Donmuang Community

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด