ศาลยุติธรรม แจ้งทุกหน่วยคุมเข้ม 3 แนวทางเลี่ยงพื้นที่ระบาดCOVID-19

27 ก.พ. 2563 เวลา 2:37 น.

"เลขาฯ ศาลยุติธรรม" ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งทุกหน่วยงานคุมเข้ม ข้าราชการเลี่ยงเดินทางพื้นที่ระบาด COVID-19 กรณีจำเป็นต้องแวะหรือเดินทางพื้นที่เกิดการระบาดให้แจ้งเฝ้าระวัง 14 วัน

วันที่ 27 ก.พ. 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease2019 : COVID-19) โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศ ให้โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเตือนระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการดังนี้

1.ให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

2.กรณีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ให้แจ้งสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณายกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

3.กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ให้แจ้งสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี และเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว โดยให้ทุกส่วนยึดถือแนวปฏิบัติดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด