เจอครบ 101 คน เคส ปู่-ย่า-หลาน ติดไวรัสโควิด-19 ผลลบ 97 คน ลุ้นอีก 4 คนเพิ่งเก็บตย.ส่งตรวจ

27 ก.พ. 2563 เวลา 6:12 น.

สธ. เผยเคสปู่-ย่า-หลาน ติดไวรัสโควิด-19 สามารถติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งผู้ร่วมกรุ๊ปทัวร์ คนในครอบครัวเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียนร่วมชั้นเรียนหลาน และผู้ร่วมไฟลท์บินที่มาจากญี่ปุ่น 101 คน พบ 97 คน ผลเป็นลบ อีก 4 คน เพิ่งทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ว่า ผู้ป่วย 3 รายล่าสุด ที่เป็นปู่ ย่า หลาน เข้ารับการรักษาที่สถาบันโรคทรวงอก และสถาบันบำราศนราดูร มีอาการปลอดภัย

ส่วนการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งผู้ร่วมกรุ๊ปทัวร์ คนในครอบครัวเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียนร่วมชั้นเรียนหลาน และผู้ร่วมไฟลท์บินที่มาจากญี่ปุ่น ล่าสุดมีการติดตามครบแล้วรวม 101 คน โดยผลการตรวจจากห้องห้องแล็บ แสดงผลเป็นลบ คือ ไม่ติดเชื้อ 97 คน ส่วนอีก 4 คนเพิ่งทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ทั้งนี้แม้ผลการตรวจยืนยันเชื้อรอบแรกจะเป็นลบ แต่ก็จะมีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดจนครบ 14 วันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด