แม่ฮ่องสอนไฟป่าวิกฤต บางกอกแอร์เวย์ ยกเลิกเที่ยวบิน

27 ก.พ. 2563 เวลา 7:39 น.

แม่ฮ่องสอนสถานการณ์ไฟป่ายังคงน่าวิตก ล่าสุด "บางกอกแอร์เวยส์ ต้องยกเลิกเที่ยวบิน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คือ 1.จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 279 จุด (สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 77 จุด) 2.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 3,238 จุด (สูงสุดที่อำเภอปาย 864 จุด) 3.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ค่า PM2.5 เท่ากับ 166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

แม่ฮ่องสอนสถานการณ์ไฟป่ายังคงน่าวิตก ล่าสุด

ขณะเดียวกัน นายพงศ์ภีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ฉก.ร.17 ตำรวจ ป่าไม้ ปภ.จ.แม่ฮ่องสอน สมาชิกอส และประชาชน ระดมกำลังทำแนวกันไฟ ด้วยวิธีเก็บ อัดใบไม้เพื่อลดเชื้อเพลิง เสริมรายได้แก่ราษฎร ในพื้นที่บ้านในสอย ต.ปางหมู ร่วมกับทหาร อส ราษฎร รวม 400 คน จำนวนใบไม้อัดใบไม้ได้น้ำหนักรวม 1,860 กก.รวมเป็นเงิน 3,640 บาท ทั้งนี้ ในเขตอำเภอเมือง ข้อมูลการจำหน่ายเศษใบไม้อัด ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา เก็บใบไม้ได้ถึง 34,000 กก. คิดเป็นเงินได้ 68,000 บาท

แม่ฮ่องสอนสถานการณ์ไฟป่ายังคงน่าวิตก ล่าสุด

แม่ฮ่องสอนสถานการณ์ไฟป่ายังคงน่าวิตก ล่าสุด

 

จากสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ล่าสุดในวันนี้ ( 27 ก.พ.) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ได้ทำหนังสือรายงาน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าในวันที่ 27 ก.พ.2563 สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ เที่ยวบินที่ PG351 ถึงแม่ฮ่องสอน 16.40 น.และ PG352 ออกจากแม่ฮ่องสอน 17.10 น. ต้องขอยกเลิกทำการบิน เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย สาเหตุจากปัญหาหมอกควัน และสายการบินได้ดูแลผู้โดยสารตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง คุ้มครองสิทธิผู้โดยสารฯ ในเบื้องต้นแล้ว

แม่ฮ่องสอนสถานการณ์ไฟป่ายังคงน่าวิตก ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด