11 องค์กร ขอคัดค้านนำ "ผีน้อย" กักตัวที่เพชรบุรี

06 มี.ค. 2563 เวลา 7:24 น.

11 องค์กร ร่วมแถลงการณ์ ขอคัดค้านนำคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้มากักตัวดูอาการในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ยันไม่ได้รังเกียจ ชี้เป็นสถานที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่ใช่พื้นที่ปิด หวั่นนักท่องเที่ยวกลัวจนไม่กล้ามา ซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจ

จากกรณีที่มีการรายงานข่าวสารเรื่องการคัดเลือกสถานที่กักกันตัว แรงงานชาวไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยหนึ่งในนั้นมีพื้นที่ "หาดเจ้าสำราญ" แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.เพชรบุรี รวมอยู่ด้วย

ล่าสุด วันนี้ 6 มี.ค. 2563 มีแถลงการณ์ร่วม 11 องค์กรหลักในจังหวัดเพชรบุรี ออกมาคัดค้านแนวคิดดังกล่าว โดยมีเนื้อหาระบุว่า

แถลงการณ์ร่วม 11 องค์กร #ขอคัดค้านนำคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้มากักตัวดูอาการในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลมีแผนจะนำคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีไต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นประทศที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายจากเชื้อไวรัสโควิด-19 มากักตัว เพื่อดูอาการในหลายพื้นที่

และระบุให้โรงแรมทหารหาดจอมพล หรือสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก(หาดเจ้าสำราญ) ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพไทย เป็นหนึ่งในสถานที่กักตัว

ภาคส่วนต่าง ๆ ใน จ.เพชรบุรีตามรายชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ ขอคัดค้านแผนการดังกล่าว ทั้งนี้ มิใช่ด้วยความรังเกียจหรือกีดกันบุคคลกลุ่มดังกล่าว ที่เป็นพี่น้องร่วมชาติแต่เห็นว่าโรงแรมทหารหาดจอมพลหรือสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญ เป็นสถานที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อการกักตัวดูอาการผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

เนื่องจากโรงแรมทหารแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่สยรัชกาลที่ 6 มีหาดทรายสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จ.เพชรบุรี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดปี และมิได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปิด

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซบเชาขณะนี้ มีเพียงภาคการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงประเทศและชุมชน การนำคนที่มาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายมาพักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ย่อมสร้างความหวั่นวิตกทั้งแก่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาดิ จนอาจไม่กล้าเดินทางมาท่องเที่ยว และจะเป็นการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจให้เลวร้ายลงไปอีก

เป็นที่ทราบกันดีว่าหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ของไทย โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่เหมาะแก่การนำกลุ่มบุคคลข้างต้นไปกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการอยู่หลายแห่ง

ในหลายจังหวัด

ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ใคร่ขอให้รัฐบาลได้โปรดทบทวนและยกเลิกแผนการที่จะนำคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีไต้หรือประเทศไตก็ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรค มากักตัวในสถานที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของ จ.เพชรบุรี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน โดยขอให้นำไปยังสถานที่ของทางราชการอื่น ๆ

ที่เป็นสถานที่ปิดและอยู่ห่งไกลชุมชน

ทั้งนี้หากการร้องขอนี้ไม่ได้รับกาสนองตอบที่เหมาะสม ภาคส่วนที่ร่วมกันจัดทำแถลงการณ์นี้ ขออนุญาตใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรมนูญในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป

แถลงการณ์มา ณ วันที่ 6 มีนาคุม 2563

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

หอการค้จังหวัดเพชรบุรี

YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มธุรกิจบิสคลับจังหวัดเพชรบุรี

ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดเพชรบุรี

สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

ชมรม อบต. จังหวัดเพชรบุรี

สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี

11 องค์กร ร่วมแถลงการณ์ ขอคัดค้านนำคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้มากักตัวดูอาการในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ยันไม่ได้รังเกียจ ชี้เป็นสถานที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่ใช่พื้นที่ปิด หวั่นนักท่องเที่ยวกลัวจนไม่กล้ามา ซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจ