จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศพบนิสิตติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 2

23 มี.ค. 2563 เวลา 6:07 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด 19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้หลายสถานที่ต้องปิดชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาที่มีนิสิต นักศึกษาติดเชื้อ ก็ปิดชั่วคราวเช่นกัน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งมาที่ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ศาสตราจารย์ นายแพทย์  ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ว่ามีนิสิตของคณะฯ 1 คนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หลังจากที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ขณะนี้ นิสิตคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในกรณีพบ

ผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด (ดู https://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/SOP-Covid-Thai.pdf) โดยได้มีการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย สถานที่ที่ไป และกิจกรรมในช่วง 14 วันก่อนแสดงอาการและนำส่งประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดจนได้ปิดสถานที่ทำการของคณะฯ และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซนอาคารซึ่งเป็นพื้นที่สัมผัสทั้งหมด

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตคนดังกล่าวเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำต่อไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด