กรมการขนส่งทางบก ผนึกกองปราบ เร่งกวาดล้างมิจฉาชีพปลอมเอกสาร แนะควรตรวจสอบให้ชัด 

08 ก.ค. 2560 เวลา 6:45 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ขบ.เร่งกวาดล้างมิจฉาชีพปลอมเอกสารแนะควรตรวจสอบให้ชัด 

กรมการขนส่งทางบก ผนึกกองปราบ เดินหน้านโยบายกวาดล้างขบวนการมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารทางราชการอย่างต่อเนื่อง จัดชุดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายจากทุกเบาะแส แนะประชาชนควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่และตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำเนินมาตรการเข้มงวดตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารทางราชการและหลอกลวงประชาชนรับดำเนินการทางทะเบียนรถ ภาษีรถ และใบอนุญาตขับรถ ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายกับทางราชการ โดยกรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือกองบังคับการปราบปรามในการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบเบาะแสของกลุ่มมิจฉาชีพทั้งในลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และมีหน้าม้าแอบแฝงเข้ามาหลอกลวงประชาชนภายในสำนักงาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดเด็ดขาด

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ กองบังคับการกองปราบปราม ตรวจค้นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปลอมแปลงแผ่นป้ายทะเบียนรถ คู่มือทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นมาตรการตรวจสอบต่อเนื่องเพื่อขจัดปัญหารวมถึงป้องกันไม่ให้มีช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสหลอกลวงประชาชน พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย พร้อมประสานงานเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจในพื้นที่เพื่อร่วมกวาดล้างกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนรถทุกกรณี

นอกจากนี้ให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราและให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการภายในสำนักงาน และเฝ้าระวังบุคคลน่าสงสัย หากพบมิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามา ให้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายอาญาอย่างเด็ดขาดทั้งขบวนการ ฐานทำให้ภาครัฐเสียหายฉ้อโกงประชาชนและปลอมแปลงเอกสารราชการ

ทางกรมการขนส่งทางบกพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด พร้อมสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตในทุกกรณีให้ดำเนินการสอบสวนลงโทษอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการทำงานของกรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน ร่วมพิทักษ์สิทธิด้วยการซื้อรถที่ถูกที่ต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่าหลงเชื่อซื้อรถที่มีราคาถูกเกินจริง รวมทั้งการซื้อขายรถที่มีเอกสารการได้มาของตัวรถไม่ชัดเจน

ไม่แนะนำให้ซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอย ในทุกกรณีแนะนำให้ดำเนินการทางทะเบียนหรือนำรถเข้าตรวจสภาพด้วยตนเอง เพราะอาจได้รับเอกสารปลอมและรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจเป็นรถที่ไปก่ออาชญากรรมหรือไปพัวพันคดียาเสพติด รวมทั้งเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายทุกประเภท สามารถนำเอกสารสัญญาการซื้อขายขอตรวจสอบด้านทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบก่อนการตัดสินใจซื้อขายทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าได้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือได้รับการติดต่ออาสาดำเนินการแทน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที หรือแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด