กทม.ยกเลิกด่านตรวจคัดกรองโควิด 19 ตั้งแต่ 2 ทุ่มคืนนี้เป็นต้นไป โยกกำลังเสริมตรวจเคอร์ฟิว

28 เม.ย. 2563 เวลา 12:01 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ด่านตรวจโควิด 19 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33/2563 ว่า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับกรุงเทพมหานคร เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดกิจกรรมบางประเภท โดยสถานประกอบกิจการบางประเภท จะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ แต่ต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด

ซึ่งจำเป็นต้องจัดสรรกำลังพลตำรวจแต่ละท้องที่ตรวจติดตามการปฏิบัติของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องยกเลิกด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 นอกจากนี้กำลังพลบางส่วน จะถูกจัดสรรไปปฏิบัติภารกิจการตั้งด่านควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ตาม พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยการจัดระเบียบประชาชนในการรับ-แจกสิ่งของยังชีพด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด