รมว.แรงงานเร่ง ประกันสังคม อนุมัติ เงินว่างงาน 1ล้านคน จ่ายแล้ว 2.5 พันล้านบาท

06 พ.ค. 2563 เวลา 5:27 น.

รมว.แรงงานเร่ง สำนักงานประกันสังคม อนุมัติสิทธิเงินว่างงานนับ 1 ล้านรายให้เสร็จงวดแรกภายในวันที่18 พ.ค. พร้อมยื่น ครม.ขยายวงเงินและระยะเวลารับเงิน ว่างงาน เพิ่ม แจงสาเหตุที่จ่ายเงินช้าเพราะระบบคอมฯล้าสมัย

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีผู้ขอยื่นรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจำนวน 990,523 รายผ่านเจ้าหน้าที่วินิจฉัยอนุมัติแล้ว จำนวน 492,273 ราย คิดเป็นงินจำนวน 2,563.612 ล้านบาท ซึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

สำหรับกรณีที่สถานประกอบการที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว และไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมขอให้สถานประกอบการกลุ่มดังกล่าวเร่งดำนินการรับรองการหยุดของลูกจ้าง ซึ่งพบว่ามีผู้ประกันตน จำนวน 289,104 รายที่รอนายจ้างเข้ามารับรองสิทธิ สถานประกอบการกลุ่มนี้ จะได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากสำนักงานประกันสังคม เร่งรัดให้เข้ามารับรองการหยุดงานของลูกจ้าง ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 

ทางสำนักงานประกันสังคมเองได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและลูกจ้างโดยการให้ทั้งสองสามารถกรอกแบบฟอร์มผ่านทางหน้าเว็บไซต์ประกันสังคมได้ทั้งคู่จากแต่ก่อนที่ลูกจ้างจะต้องกรอกข้อมูลขอยื่นรับสิทธิผ่านระบบe-form แต่นายจ้างกรอกหน้าเว็บไซต์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดึงข้อมูลแยกกัน แต่สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลแบบเดิมไปแล้วไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลอีกรอบ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้สาเหตุที่ประกันสังคมดำเนินงานล่าช้าสืบเนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามจะเร่งติดตามให้ครบตามที่มีผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินชดเชยมา

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับคือ สิทธิกรณีว่างงานเป็นเงินร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวันจ่ายไม่เกิน 90 วัน แต่ทางประกันสังคมเตรียมยื่นเสนอมติคณะรัฐมนตรีขอปรับเพิ่มวงเงินเป็นร้อยละ75 และขยายเวลาการจ่ายให้ถึงสิ้นปี

 

ในส่วนกรณีลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับการวินิจฉัยปฏิเสธได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย นั้น สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมความพร้อมรองรับข้ออุทธรณ์จากผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ในการร่วมพิจารณาวินิจฉัยให้กับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่งงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว รีบยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานประกันสังคมโดยทันทีด้วยตัวเองที่สำนักงานฯแต่ละจังหวัดภายหลังจากได้รับหนังสือปฎิเสธ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด