ไอเดียบรรเจิด ดัดแปลงตู้โทรศัพท์เก่า ทำเป็นตู้ปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด 19

12 พ.ค. 2563 เวลา 11:28 น.

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาชาวพิษณุโลก จัดทำ "ตู้แบ่งปันสุข นำตู้โทรศัพท์เก่ามาใส่อาหารแห้ง เสื้อผ้าบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลวังทอง

ตู้ปันสุข กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จังหวัดพิษณุโลก จัดทำตู้แบ่งปันสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนตู้โทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์ จังหวัดพิษณุโลก

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาชาวพิษณุโลก จัดทำ

ภายในตู้ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ แนวคิด แบ่งปันผู้ยากไร้ ด้วยการนำอาหารมาใส่ตู้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “ตู้กับข้าว” ริมทาง เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 และผู้ยากไร้ได้มาหยิบไปทาน

ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จะเห็นทั้งคนที่พร้อมให้ และผู้ที่เต็มใจรับ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาที่ตู้แบ่งปันสุข เพื่อ “ให้” และ เพื่อ “รับ”

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาชาวพิษณุโลก จัดทำ

ทั้งนี้มีกำลังพล และประชาชนจิตอาสา คอยเป็นผู้สนับสนุน อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่มีสิ่งของแบ่งปันให้ผู้ขัดสน ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นำสิ่งของมาใส่ตู้ เพื่อแบ่งปันความสุข เติมความ พอเพียงให้สังคมไทยได้เดินต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิค 19

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาชาวพิษณุโลก จัดทำ กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาชาวพิษณุโลก จัดทำ กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาชาวพิษณุโลก จัดทำ กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาชาวพิษณุโลก จัดทำ กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาชาวพิษณุโลก จัดทำ กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาชาวพิษณุโลก จัดทำ