สิ่งที่ต้องรู้ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้านรถยนต์ เมื่อเกิดปัญหาต้องทำอย่างไร

18 พ.ค. 2563 เวลา 6:49 น.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นหนึ่งในบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน หากรถเสียกลางทาง ยางแตก แบตเตอรี่หมด หรือแม้แต่น้ำมันหมด

สิ่งที่ต้องรู้ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้านรถยนต์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะได้ช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมแนะนำ ฟรีประกันอุบัติเหตุ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน คืออะไร

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ Roadside Assistance คือ บริการเสริมที่ทางบริษัทประกันภัยมีเอาไว้เพื่อคอยดูแลและบริการให้แก่ลูกค้า เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งบนท้องถนน และที่อื่นๆ

การช่วยเหลือ มีทั้งการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค เปลี่ยนยางอะไหล่ พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ เติมน้ำมันฉุกเฉิน บริการรถยกหรือรถลาก และบริการช่วยเหลือช่างกุญแจรถยนต์ เป็นต้น

ซิกน่าประกันภัย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้านรถยนต์ มีดังนี้

1. บริการยกและลากรถฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุรถเสีย ไม่ว่าจะเกิดจาก การบกพร่องของเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า หรือระบบช่วงล่าง จะมีการประสานงานเพื่อจัการถยก หรือ รถลาก นำส่งอู่หรือศูนย์บริการที่ใกล้ และปลอดภัยกับรถยนต์ที่สุด โดยผู้ให้บริการจะรับผิดชอบค่าจัดส่งรถยก-รถลาก ไม่เกิน 2,000 บาทต่อเหตุการณ์ และไม่เกิน 2 เหตุการณ์ต่อปี ค่าใช้จ่ายส่วนเกินหลังจากนี้เจ้าของรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

2. บริการช่วยเหลือด้านแบตเตอรี่ กรณีแบตเตอรี่หมด

เมื่อแบตเตอรี่หมด ผู้ให้บริการจะประสานงานหาช่างไปยังจุดเกิดเหตุ ในการพ่วง หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยผู้ให้บริการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดเฉพาะในส่วนของค่าแรงในการพ่วงหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเหตุการณ์ จำนวน 2 เหตุการณ์ต่อปี ส่วนค่าแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้น

3. บริการซ่อมรถ

ในกรณีรถยนต์เสียขณะเดินทาง สาเหตุเนื่องจาก เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ช่วงล่างขัดข้อง ที่สามารถซ่อมแซมได้ทันที ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดหาช่างซ่อมไปยังจุดที่เกิดเหตุ

4. บริการช่วยเหลือด้านกุญแจ

กรณีผู้ขับลืมกุญแจ และมีกุญแจสำรอง ผู้ให้บริการจะประสานงานนำกุญแจสำรองมาให้ แต่หากผู้ขับไม่มีกุญแจสำรอง และตัดสินใจแล้วว่าต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญการ ยินยอมและพร้อมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเอง ผู้ให้บริการจะประสานงานกับช่างกุญแจให้ โดยผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

5. บริการช่วยเหลือกรณีน้ำมันหมด

กรณีน้ำมันหมดขณะขับบนท้องถนน ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเดินทางต่อไปยังสถานีบริการเติมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

6. บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับยางรถยนต์

หากยางรถยนต์เกิดมีปัญหาในระหว่างเดินทาง ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ในการเปลี่ยนยางอะไหล่ หรือประสานงานช่วยเหลือการซ่อม หรือปะยาง โดยผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

7. บริการจัดหารถยนต์เช่า

กรณีรถยนต์เสียขณะเดินทาง และไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที แต่ผู้ขับต้องการเดินทางไปจุดหมายโดยเร็วที่สุด ทางผู้ให้บริการจะช่วยประสานงานจัดหารถเช่าให้ เพื่อที่ผู้รับบริการเดินทางต่อไปได้ตามต้องการโดยผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

8. บริการจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทาง

กรณีที่รถเสีย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที และมีเหตุให้ผู้รับบริการต้องรีบไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดหาทางเลือกในการเดินทางให้เลือก โดยผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

9. บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม

กรณีรถเสีย และต้องปรับเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผู้ให้บริการจะช่วยเหลือโดย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และจองโรงแรมในนามผู้รับบริการให้เข้าพักโรงแรมบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุให้ โดยผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้แก้ผู้ให้บริการโดยตรง

10. บริการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถกลับภูมิลำเนา

กรณีรถเสียขณะเดินทางต่างถิ่น ไม่สามารถซ่อมแซมได้เสร็จทันที แต่ต้องการนำรถกลับมาซ่อม ณ ภูมิลำเนา ผู้ให้บริการจะช่วยประสานงาน เพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์กลับภูมิลำเนาให้ผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

11. บริการรายงานตำรวจ

กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งความกับตำรวจหลังรถประสบกับอุบัติเหตุ หรือมีเหตุขัดข้องใดใด ผู้ให้บริการจะคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจ และวิธีการแจ้งความให้กับผู้รับบริการ

12. บริการให้ข้อมูลเส้นทางเดินรถบนทางด่วนและทางหลวงต่างๆ

ผู้ให้บริการจะให้ข้อมูล รวมถึงแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถบนทางด่วนและทางหลวงให้แก่ผู้รับบริการ

13. บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ

กรณีเมื่อผู้รับบริการประสบอุบัติเหตุทางรถ ผู้ให้บริการจะช่วยเหลือโดยการให้ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประสานงานประกันภัยเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เคลม หน่วยกู้ภัย ตำรวจ โรงพยาบาล ตามความต้องการของผู้รับบริการ

14. บริการประสานงานนำรถเข้าศูนย์ซ่อมรถยนต์

ผู้ให้บริการจะให้ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เวลาเปิดทำการ และสถานที่ตั้งของศูนย์ฯซ่อมรถยนต์ รวมถึงประสานงานจัดนำรถเข้าศูนย์ซ่อม แต่ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อผลการซ่อมรถ ผู้ให้บริการจะประสานจะดรถรับ-ส่งตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์ จาก ซิกน่าประกันภัย

นอกจากนี้ ซิกน่าประกันภัย ฟรีประกันอุบัติเหตุ

ฟรีประกันอุบัติเหตุ