"นิพนธ์" นำ กปน.ล้างถังพักน้ำรร.หอวัง สกัดโควิด-19 รับเปิดเทอม

22 มิ.ย. 2563 เวลา 8:54 น.

'นิพนธ์ บุญญามณี' รมช.มหาดไทย เปิดโครงการ "น้ำประปาปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ" บิ๊กคลีนนิ่งล้างถังพักน้ำ โรงเรียนหอวัง นำร่องเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเยาวชน ให้ปลอดภัยจาก COVID-19 เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม

โควิด-19 วันนี้ (22 มิ.ย. 63) - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมเปิดกิจกรรม "น้ำประปาปลอดภัยใส่ใจ คุณภาพ" ของการประปานครหลวง(กปน) โดยมีนาย ปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. , นายกฤษดา กวีญาณ กรรมการกปน. นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง อาจารย์โรงเรียนหอวังเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยพนักงาน และครู นักเรียน รร.หอวัง

'นิพนธ์ บุญญามณี' รมช.มหาดไทย เปิดโครงการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กปน. ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม และ มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงทพมหานคร นนทรี และ สมุทรปการ จึงต้องจัดกิจรรม"น้ำประปาปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ"เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำประปาปลอดภัย แก่เยาวชนใน สถาบันการศึกษา ให้ดระหนักถึงคุณภาพของทรัพยากรน้ำ เห็นถึงความสำคัญ ของการล้างถังถังพักน้ำ เพื่อสุขอนมัยที่ดี สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค สร้างสุขอนามัยไม่ต้องซื้อน้ำขวดละ 10 บาท 20 บาท ให้มั่นใจว่าน้ำประปาดื่มได้

ขณะเดียวกัน นายยิพนธ์ยังร่วมกับ จนท.กปน. ล้างถังพักน้ำ และ สาธิตการล้างถังพักน้ำที่ถูกด้องให้กับบุคลากรในโรงเรียนที่มีหน้าที่ดูแลถังพักน้ำ เพื่อการดูแลรักษาคุณภาพในครั้งต่อไป

'นิพนธ์ บุญญามณี' รมช.มหาดไทย เปิดโครงการ 'นิพนธ์ บุญญามณี' รมช.มหาดไทย เปิดโครงการ

นายนิพนธ์ ระบุด้วยว่า ยังเป็นการเตรียมรับมือกับสภาวะภัยแล้ง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 โดยการทำความสะอาด โรงอาหาร ตู้กดน้ำดื่ม ก่อนการเปิดภาคเรียน นำร่องให้กับโรงเรียนต่างๆที่กปน.จะดำเนินการล้างถังพักน้ำ ให้ต่อไป 6 โรงเรียน ในพื้นที่กรุงทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปรการ

นายปริญญา ยมะสต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า สำหรับที่พักอาศัย อาคาร สถานประกอบการต่างๆ ควรมีถังสำรองน้ำใช้ยามฉุกฉิน เลือกความจุของถังพักน้ำ ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานตามจำนวนผู้ใช้น้ำในที่พักอาศัยประมาณ 1-2 วัน เพื่อนำน้ำที่สำรองมาใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ ควรหมั่นทำความสะอาดถังพักน้ำทุก 6 เตือน เพื่อปืนการรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัย เช่นเดียวกับน้ำประปาที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำของ กปน. ควรหมั่นตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านของตนเอง ประชาชนที่สนใจรับบริการล้างถังพักน้ำ สามารถติดต่อ MWA Call Center โทร 1125 หรือ สำนักงานประป่าสาขาใกล้บ้าน

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวงสอบคุณภาพน้ำได้ 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิดชัน MWA onMobile เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปทุกหยด สะอาดปลอดภัย เหมาะกับอุปโภคบริโภคเน่นอน

'นิพนธ์ บุญญามณี' รมช.มหาดไทย เปิดโครงการ 'นิพนธ์ บุญญามณี' รมช.มหาดไทย เปิดโครงการ 'นิพนธ์ บุญญามณี' รมช.มหาดไทย เปิดโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด