"ทหารเกณฑ์" ลดชั่วโมงฝึก เหลือ 6 สัปดาห์ ย้ำแต่ยังฝึกเข้มข้น

22 มิ.ย. 2563 เวลา 12:07 น.

"ทหารเกณฑ์" ลดชั่วโมงฝึก จาก 10 เหลือ 6 สัปดาห์ เข้มตรวจฝึกตามมาตรฐาน ขณะที่ นายกฯ ย้ำแนว New normal ระหว่างตรวจเลือก

ทหารเกณฑ์ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำว่าการตรวจเลือกทหารต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ยึดถือตามแนวทาง New normal เพื่อให้เกิดความปลอดภัย หลักการคือ ยืดเวลา ขยายสถานที่ให้กว้างขวางมากขึ้น ลดจำนวนคนให้เหมาะสม

ด้าน พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ จะดำเนินการ 2 ช่วง

โดยช่วงแรกดำเนินการด้านเอกสาร ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-22 ก.ค. 2563 เป็นการแก้ไขหมายเรียก หรือ สด.35 เพื่อรับทราบวันและสถานที่สมัคร รวมถึงยื่นเจตจำนงค์ในการสมัครใจเป็นทหาร หรือสละสิทธิ์ขอผ่อนผันได้

โดยใครที่สมัครในช่วงที่แก้ไขหมายเรียกและในช่วงสิ้นการเป็นทหารกองประจำการ และมีความประสงค์สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบในส่วนกองทัพบกจะบวกคะแนนให้ 5% จากเดิม 10% รวมเป็น 15% อย่างไรก็ตามผู้ใดไม่สะดวกมารับหมายเรียกด้วยตนเองให้ผู้แทนมารับแทนได้

ส่วนช่วงที่ 2 คือวันตรวจเลือกทหาร บุคคลที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดต้องมารายงานตัวที่หน่วยฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกิน 31 ส.ค.

ทั้งนี้ จะเข้าประจำการในผลัดแรกวันที่ 1 ก.ย. ไปถึงการฝึกช่วงต้นประมาณวันที่ 12 ต.ค. ระยะเวลาฝึกลดลง จากเดิมฝึก 10 สัปดาห์ เหลือ 6 สัปดาห์ ช่วงการฝึกจากจาก 500 เหลือ 300 ชั่วโมง ซึ่งลดไป 200 ชั่วโมง ลดในทุกสาขาวิชา เช่น การดำเนินกรรมวิธีฝึกทหารใหม่ จาก 30 ชั่วโมง เหลือ 27 ชั่วโมง ฝึกท่าบุคคลเบื้องต้น จาก 78 ชั่วโมง เหลือ 39 ชั่วโมง

แต่ยังฝึกเข้มข้น พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชา ในเรื่องการฝึกจากเบาไปหนัก รวมถึงเรื่องความเข้มแข็งในร่างกาย และเข้มงวดเรื่องยาเสพติดด้วย อย่างไรก็ตาม จะฝึกและตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน โดยลดชั่วโมงการตรวจสอบจาก 19 ชั้วโมง เหลือ 14 ชั่วโมง แต่ยืนยันความเข้มข้นการฝึก และการตรวจสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานเดิม สำหรับสถานที่ได้กำหนดเป็นพื้นที่ย่อย ทั้งหน่วยทหาร หรือ สถานที่เอกชน ราชการ ศาลาประชาคม วัด