อัปเดต รายชื่อสนามบินที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้

23 มิ.ย. 2563 เวลา 4:11 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สนามบินที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบช่วงเวลาเปิด-ปิด ของสนามบินได้ ตามสังกัดของแต่ละสนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย AOT Official และ กรมท่าอากาศยาน Department of Airports : กรมท่าอากาศยาน

บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ สนามบินน่านนคร / สนามบินพิษณุโลก / สนามบินแพร่ / สนามบินแม่สอด / สนามบินแม่ฮ่องสอน / สนามบินลำปาง / สนามบินขอนแก่น / สนามบินนครพนม / สนามบินบุรีรัมย์ / สนามบินร้อยเอ็ด / สนามบินเลย / สนามบินสกลนคร / สนามบินอุดรธานี / สนามบินอุบลราชธานี / สนามบินชุมพร / สนามบินตรัง / สนามบินนครศรีธรรมราช / สนามบินระนอง / สนามบินระยอง / สนามบินตาก / สนามบินตราด / สนามบินนครราชสีมา / สนามบินนราธิวาส / สนามบินปาย / สนามบินเพชรบูรณ์ / สนามบินสุโขทัย

บริการทั้งการบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ สนามบินกระบี่ / สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย / สนามบินดอนเมือง / สนามบินสมุย / สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินสุราษฎร์ธานี / สนามบินหาดใหญ่ / สนามบินหัวหิน / สนามบินอู่ตะเภา / สนามบินภูเก็ต

อ้างอิงจากเเนบท้ายประกาศ กพท. เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563**

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละสนามบิน และการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด**

อากาศยานขนส่งคนโดยสารจากภายนอกประเทศ ยังคงห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 23.59 น.

รวมทุกประกาศเกี่ยวกับ COVID-19

ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด