พรุ่งนี้น้ำมันลง กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลง 60 สต. ดีเซล ลง 40 สต.

26 มิ.ย. 2563 เวลา 11:15 น.

ปตท.- บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันเบนซินโซฮอล์ 60 สต. ส่วนดีเซล ลดลง 40 สต. มีผลพรุ่งนี้ (27มิ.ย.) เวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมัน วันพรุ่งนี้ (27 มิ.ย. 63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดทั้งกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซิน โดยแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 60 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 40 สต. โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.55

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.28

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 20.04

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 17.99

ดีเซล ลิตรละ 21.99

ดีเซล B10 ลิตรละ 18.99

ดีเซล B20 ลิตรละ 18.74

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 26.14

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

ปตท.- บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันเบนซินโซฮอล์ 60 สต. ส่วนดีเซล ลดลง 40 สต. มีผลพรุ่งนี้ (27มิ.ย.) เวลา 05.00 น.

ปตท.- บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันเบนซินโซฮอล์ 60 สต. ส่วนดีเซล ลดลง 40 สต. มีผลพรุ่งนี้ (27มิ.ย.) เวลา 05.00 น.