ตั้ง "แพนเค้ก" เป็นทูตทะเล ให้ความรู้ทะเลไทยทุกมิติ

15 ก.ค. 2563 เวลา 9:24 น.

คณะทำงานประชาสัมพันธ์จัดการความรู้ทางทะเล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้ง “แพนเค้ก” เป็น “ทูตทะเล” เดินหน้าสร้างการตระหนักรู้ ปัญหาทางทะเลในทุกมิติ พร้อมตั้งคลังสมองทะเล ให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ เปิดตัวพรุ่งนี้ โดยเลขา สมช.

วันนี้ (15 ก.ค. 63) - คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้ เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) ที่มี นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานอนุกรรมการฯ และ พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ อดีตรองปลัดกลาโหม เป็นประธานคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ อจชล. มีการประชุมทีมงานที่ปรึกษา และมีมติแต่งตั้ง “แพนเค้ก” นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงชื่อดัง เป็น “ทูตทะเล” คนแรก

โดย “แพนเค้ก” ทำงานด้านทะเลกับกองทัพเรือมายาวนาน ผ่านหลักสูตร พสบ. ทร. และเป็นโฆษกพิเศษของ ทร. ช่วยทำหน้าที่สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับทะเลเเละปัญหาในทะเล ที่คนไทยไม่รู้ โดยจะมีการเปิดเพจ “ทะเลไทย by แพนเค้ก” ภายใต้การสนับสนุนของ อจชล. ในการให้ข้อมูล ด้วยวิธีการนำเสนอ ทั้งแบบสบายๆ และแบบเนื้อหาสาระ แต่จะทำให้รับรู้และเข้าใจง่าย ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทะเล โดยมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญ ด้านทะเลและกฎหมายทะเล ร่วมให้ข้อมูลใน ทุกมิติ ซึ่งจะตั้งเป็น ”คลังสมองทะเล” เตรียมเปิดตัววันพรุ่งนี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

คณะทำงานประชาสัมพันธ์จัดการความรู้ทางทะเล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้ง “แพนเค้ก” เป็น “ทูตทะเล” เดินหน้าสร้างการตระหนักรู้ ปัญหาทางทะเลในทุกมิติ พร้อมตั้งคลังสมองทะเล ให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ เปิดตัวพรุ่งนี้ โดยเลขา สมช.

โดยพลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะกล่าวเปิดการปฐมนิเทศคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ อจชล. รวมถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้ อจชล. จำนวน 4 คณะ คือ คณะทำงานด้านความมั่นคง , คณะทำงานด้านความมั่งคั่งและยั่งยืน , คณะทำงานด้านกฎหมาย และคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) เป็นกลไกภายใต้คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและจัดการความรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแก่ นปท. และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้ง สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

คณะทำงานประชาสัมพันธ์จัดการความรู้ทางทะเล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้ง “แพนเค้ก” เป็น “ทูตทะเล” เดินหน้าสร้างการตระหนักรู้ ปัญหาทางทะเลในทุกมิติ พร้อมตั้งคลังสมองทะเล ให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ เปิดตัวพรุ่งนี้ โดยเลขา สมช. คณะทำงานประชาสัมพันธ์จัดการความรู้ทางทะเล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้ง “แพนเค้ก” เป็น “ทูตทะเล” เดินหน้าสร้างการตระหนักรู้ ปัญหาทางทะเลในทุกมิติ พร้อมตั้งคลังสมองทะเล ให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ เปิดตัวพรุ่งนี้ โดยเลขา สมช. คณะทำงานประชาสัมพันธ์จัดการความรู้ทางทะเล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้ง “แพนเค้ก” เป็น “ทูตทะเล” เดินหน้าสร้างการตระหนักรู้ ปัญหาทางทะเลในทุกมิติ พร้อมตั้งคลังสมองทะเล ให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ เปิดตัวพรุ่งนี้ โดยเลขา สมช.