สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ข่าวที่ประชาชนสนใจ ปากท้องชาวบ้านมาเป็นอันดับ 1

03 ส.ค. 2563 เวลา 4:46 น.

ผลสำรวจสวนดุสิตโพล เรื่อง ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้ ปากท้องชาวบ้าน มาเป็นอันดับ 1 ตามด้วยโควิด และคดีบอส

ข่าวสารบ้านเมืองที่สื่อต่างๆ นำเสนอทุกวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่สังคมติดตามและให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม การศึกษา ฯลฯ ซึ่งแต่ละข่าวก็ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตของประชาชน คนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มี ต่อกรณี “ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

ผลสำรวจสวนดุสิตโพล เรื่อง ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้ ปากท้องชาวบ้าน มาเป็นอันดับ 1 ตามด้วยโควิด และคดีบอส

ผลสำรวจสวนดุสิตโพล เรื่อง ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้ ปากท้องชาวบ้าน มาเป็นอันดับ 1 ตามด้วยโควิด และคดีบอส