"ศาลอาญา" เผยผลตรวจผู้พิพากษา - เจ้าหน้าที่ 150 ราย ไม่พบติดเชื้อโควิด-19

04 ก.ย. 2563 เวลา 4:37 น.

ศาลอาญา ระบุตรวจคัดแยกและกักตัวกลุ่มเสี่ยง 150 ราย ไม่พบการติดเชื้อ ยันออกข้อกำหนดและมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ศาลอาญา ออกเอกสารชี้แจง จากกรณีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  ศาลอาญาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ว่ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในทัณฑสถานพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยบุคคลดังกล่าวได้มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ศาลอาญาในวันที่ 26 สิงหาคม 2563  และเข้ารับการกักตัวในห้องแยกโรคก่อนส่งเข้าทัณฑสถานพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์

เบื้องต้น ศาลอาญาได้ตรวจสอบส่วนงานที่ผู้ติดเชื้อมาติดต่อในวันดังกล่าวทั้งหมด เช่น งานตรวจร่างกายและวัตถุก่อนเข้าอาคารศาลอาญา งานประชาสัมพันธ์ งานหน้าบัลลังก์ ผู้พิพากษาและผู้ช่วยผู้พิพากษาในบัลลังก์ดังกล่าว  งานควบคุมผู้ต้องขัง เป็นต้น เพื่อคัดแยกและกักตัวบุคคลที่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อออกจากส่วนงานอื่น จากนั้นแจ้งกรมควบคุมโรคและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเพื่อนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน (BIOSAFETY MOBILE UNIT) มาเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซึ่งจะทำให้ทราบผลการตรวจภายใน  24 ชั่วโมง

จากการตรวจเชื้อบุคคลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย จำนวน 150 ราย ปรากฏว่าไม่พบการติดเชื้อ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศาลอาญาได้ออกข้อกำหนดและมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยกำหนดให้ทุกคนที่เข้ามาในอาคารศาลอาญาต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในบริเวณศาล นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีลิฟต์สัมผัสมาให้บริการเพื่อ ลดการสัมผัสกับวัตถุโดยตรง อันจะทำให้โอกาสในการติดเชื้อโรคลดลง

ศาลอาญา ระบุตรวจคัดแยกและกักตัวกลุ่มเสี่ยง 150 ราย ไม่พบการติดเชื้อ ยันออกข้อกำหนดและมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด